Kultura

Svečano otvorena izložba Dagde Bogunović Miletić „Šapat Neretve, šipak i šaš“

U novouređenim prostorijama Doma kulture Ploče svečano je otvorena izložba Dagde Bogunović Miletić pod nazivom „Šapat Neretve, šipak i šaš“. Svečano otvorenje glazbom su popratile mlada Lana Rončević (violina) i Bartol Butigan (klarinet). Stihove za pjesnika Krmeka pročitala je Bosiljka Kužić. Posebnost izložbe je i njen humanitarni karakter, prikupljanje simboličnih priloga za Udrugu Leptirići Ploče koje će autorica upotpuniti sa 10% vrijednosti svake prodane slike.

Izložba će biti otvorena do božićnih blagdana, a pogledati je možete svakog ponedjeljka i četvrtka od 12.00 do 15.00 sati, kao i za vrijeme trajanja svih ostalih kulturnih manifestacija u Domu kulture.

 


Dagda Miletić rođena je u Sloveniji, odrastala između Slovenije, Zagreba, Baćine i Ploča.

Opće obrazovanje stjecala je u Pločama i Zagrebu, a umjetničko u Italiji u Ravenni i Faenza Studio di belle arti i corsi di ceramica, Privatnim školama i atelierima majstora.
Sudjelovala je na brojnim konkursima, izložbama na domaćem i internacionalnom nivou , osobito u Italiji gdje umjetnička scena i tržište kontiunirano nude umjetnicima, kako domaćim tako i stranim, stalnu angažiranost, prezentiranje i izazove u kreativnom izričaju.
Dagdina umjetnička komunikacija je redovito bila prepoznata i nagrađivana. Osvojila je niz drugih, trećih nagrada i i onih s pohvalnicama i pokalima. Zanimljivost iz biografije je ta da je u ratno vrijeme naš tadašnji vicekonzul u Milanu g.Tonči Barbir pomogao Dagdi u organizaciji izložbi po školama u Italiji, a na temu rata koji je harao Hrvatskom.

Ime Dagde Miletić se vodi u mnogim umjetničkim katalozima i redovito je pozivana na sudjelovanje na izložbama. Upravo proljetos je dobila nagradu, 4. mjesto i plaketu u Marina di Ravenna, na kojoj su bila samo tri njena rada.
U Pločama je uz svoje samostalne izložbe bila sudionik i grupnih koje je organizirala Likovna radionica Pučkog otvorenog učilišta Ploče. Također je izlagala sa umjetnicima Neretve u organizaciji Akademije Široki Brijeg , likovnjaka iz Metkovića i Kulturnog centra Metković. Nižu se i izložbe, samostalne i grupne po Hrvatskoj: Čakovec, Hvar, Split, Jelsa.

Uz svoj slikarski i umjetnički rad Dagda vodi i Kulturnu udrugu “Gomile”. Već 10 godina sa svojim prijateljima i članovima djeluju na očuvanju kulturne baštine Ploča: Ilirskih tumula, stećaka, bazilika i grčkih i rimskih artefakata rasutih po cijelom teritoriju Grada Ploča.
Kao predsjednica Udruge organizirala je i Veliku zajedničku izložbu sa temom “Ploče” pod nazivom Kontrapunkt. Izložba je bila zapažena i zabilježena kao prva takva koja je bila nagrađivana, a
nagrade su se dodjeljivale na temelju izravnog glasovanja publike.

Pučko otvoreno učilište Ploče