Kultura

Splitski virtuozi u POU Ploče

U organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Ploče i KD Festival Ploče u koncertnoj dvorani Učilišta održat će se nastup Splitskih virtuoza.

Na programu je koncert za violončelo i orkestar u C-Duru Josefa Haydena, Rondo Franza Schuberta u A-Duru za violinu, te Orkestar i Suita Pintarichiana Borisa Papandopula.

Za visoku profesionalnu razinu ansambla i cjelokupnog projekta odgovorni su aktivni i nadasve internacionalno priznati glazbenici s dugogodišnjim iskustvom na koncertnim pozornicama diljem svijeta a ujedno i profesori Glazbenog odjela Umjetničke akademije Splita-koncert majstor Evgenia Epshtein(Izrael), solo-cellist Mihovil Karuza(Hrvatska), solo-violist Pavel Kondrusevich(Bjelorusija).


Koncert će se održati u petak, 17. srpnja 2015. Godine s početkom u 21:00h.