Kultura

Škanj: I zakon je protiv termoelektrane u Pločama

U nastavku donosimo dopis u kojem udruga Škanj upozorava na zakonske prepreke izgradnji termoelektrane u Pločama. Dokument je poslan svim gradskim vijećnicima Ploča te vijećnicima DNŽ.

Poštovani,

Negativne ekološke, zdravstvene, populacijske te općenito kvalitativno životne posljedice TE na ugljen su nam jako dobro poznate te o istima konstantno informiramo žitelje grada Ploča. O navedenim posljedicama smo obavještavali i Gradsko vijeće grada Ploča te smo nudili na uvid razne studije i ostale dokumente iz kojih crpimo svoja saznanja.


Ovaj put grad Ploče i Gradsko vijeće grada Ploča, kao donositelja prostornog plana grada Ploča, želimo obavijestiti o nekim pravnim aspektima vezanim za projekt TE na ugljen u Pločama.

Naime, Vlada RH je temeljem čl. 23. Zakona o vladi RH, dana 13.11.1992.g., donijela Zaključak o utvrđivanju kriterija za izbor lokacija za termoelektrane i nuklearne objekte, koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 78/92 (u daljnjem tekstu – Zaključak). Predmetni Zaključak navodi pod točkom 1.1 Eliminacijske kriterije za termoelektrane, a pod točkom 1.2 navode se Usporedbeni kriteriji za termoelektrane na uvozni ugljen (što je svakako ovdje slučaj obzirom da RH nema odgovarajući domaći ugljen).
Nabrojit ćemo Eliminacijske kriterije koji sami za sebe ili zajednički, u pravnom smislu, onemogućavaju izgradnju TE na ugljen u Pločama;

E.3.1. Seizmotektonika i seizmika
E.3.1.1 Seizmotektonika. Eliminiraju se područja s maksimalnim mogućim intenzitetom potresa IX-X i višeg stupnja MCS ljestvice. (ovaj kriterij sam za sebe eliminira mogućnost izgradnje TE na ugljen u Pločama obzirom da je utvrđeno da je područje luke Ploče (terminal za rasute terete) područje s mogućim intezitetom potresa od 9,3 stupnja MCS ljestvice),

E.5.2. Turizam. Eliminiraju se područja s više od 10.000 korisnika prostora u radijusu 5 km od centra naselja odnosno težišta grupe naselja.

E.5.3. Poljoprivreda. Eliminiraju se postojeće veće uređene (meliorirane) poljoprivredne površine na tlima koja su visoko pogodna za razvoj poljoprivrede.

E.6.1. Zaštita prirodne baštine. Eliminiraju se prostori nacionalnih parkova, nominiranih parkova prirode i ostalih značajnih rezervata prirode. (prostor donje Neretve je nominirani park prirode),

E.6.3. Biološko-ekološke vrijednosti. Eliminiraju se područja velikog biološkog potencijala koja su pod posebnim režimima zaštite.

Usporedbeni kriteriji za termoelektrane na uvozni ugljen su još brojniji te ovisno o uzimanju u obzir uže odnosno šire lokacije i ovi kriteriji upućuju na nemogućnost izgradnje TE na ugljen na prostoru Ploča, a neke nabrajamo;

A.3.1. Seizmotektonika i seizmika. Povoljnije su lokacije u predjelima manjeg maksimalno očekivanog intenziteta potresa i u neotektonski manje aktivnim zonama.

C.4.0. Demografski aspekti. Povoljnije su lokacije s manjom gustoćom naseljenosti u radijusu od 10 km.

C.5.1. Naselja. Povoljnije su lokacije u čijem je radijusu od 10 km manji broj naselja s izraženijim središnjim i radnim funkcijama i gdje su lošije demografske okolnosti u naseljima.

C.5.2. Turizam. Povoljnije su lokacije u čijem je radijusu od 10 km manji broj postojećih i planiranih turističkih kapaciteta, ako je njihova struktura niže kvalitete i ako se nalaze u turističkim središtima nižeg ranga.

C.5.3. Poljoprivreda. Povoljnije su lokacije u čijem je radijusu od 10 km manji udjel tala pogodnijih za razvitak poljoprivrede, te ako je stanje uređenosti poljoprivrednih površina slabije, a zastupljenost poljoprivrede u razvojnim opredjeljenjima uže regije manjeg značaja.

C.6.3. Stanje tla. Povoljnije su lokacije u čijem je radijusu od 10 km manji udjel tala s većim rizikom degradacije uslijed mogućeg utjecaja termoelektrane.

C.6.4. Ekološko-biološke karakteristike. Povoljnije su lokacije koje su biološki manje vrijedne ili manje osjetljive i koje su već ljudskim utjecajem promijenjene.

D.4.0. Demografski aspekti. Povoljnije su lokacije s manjom gustoćom naseljenosti unutar radijusa 10-30 km oko lokacije.

D.5.2. Turizam. Povoljnije su lokacije u čijem je radijusu od 30 km manji broj postojećih i planiranih turističkih kapaciteta i manji broj turističkih središta višeg ranga.

Tumačeći gore spomenuti Zaključak, koji ima snagu podzakonskog akta, lako je zaključiti da je na ovom prostoru (Grad Ploče) zabranjeno graditi ovakav objekt. Navedeni Zaključak se povodi logikom da, uz uvažavanje potrebe modernog društva za energijom, nema smisla energiju dobivati na način da je veća šteta od koristi. Eventualne dileme i rasprave oko „odnosa koristi i štete“, ovaj Zaključak razrješava upotrebom riječi ELIMINACIJSKI KRITERIJI. To znači da se, ukoliko se ostvari neki od navedenih kriterija, automatski ELIMINIRA mogućnost izgradnje termoelektrane. Radi navedenog, svaka Vaša radnja, osim izričitog i jasnog odbacivanja ideje o izgradnju TE na ugljen u Pločama, bila bi, osim štetna i nelogična, također i nezakonita i protivna navedenom podzakonskom aktu.
Ujedno napominjemo, da se u Programu državnog prostornog uređenja te u Strategiji prostornog i energetskog razvoja Hrvatske, nigdje ne spominje područje Ploča kao mjesto na kojemu se planira graditi TE na ugljen.

Dakle, činjenica je da Luka Ploče Energija d.o.o., kao inicijator projekta TE na ugljen, siluje propise te pokušava izvrnuti proceduru donošenja odluka. Ispravno bi bilo da, svi zakonski i podzakonski propisi te svi državni razvojni dokumenti predvide ovakav objekt na području Ploča, pa da se onda krene u izradu potrebne dokumentacije. Bez obzira na to, Luka Ploče Energija d.o.o., kao privatna firma, za inicijativu koju pokušava sprovesti u djelo ne može imati nikakvih negativnih posljedica. Za razliku od njih, javna tijela MORAJU poštivati propise i proceduru, pa ukoliko se utvrdi da postupaju suprotno propisima za isto će snositi propisane posljedice.
Stoga vam napominjemo da je vaša obaveza postupati zakonito, a bilo kakav zahtjev Luka Ploče Energije d.o.o. trebate odbiti.

Uz najplemenitije namjere, a s ciljem napretka našeg grada, primite srdačne pozdrave od nas iz Škanja!!!

Napomena:
Predmetni Zaključak o utvrđivanju kriterija za izbor lokacija za termoelektrane i nuklearne objekte, dostaviti ćemo svakom zainteresiranom vijećniku.

S poštovanjem,

Predsjednik
Vlaho Orepić

Originalni dopis možete preuzeti ovdje…

Tekst: www.skanj.com
Foto:  Jurica Marinovic Juhi