Kultura

Rezultati posebnog mjerenja onečišćenosti u zraku

Grad Ploče zaprimio je krajem srpnja 2014.godine dopis Uprave za inspekcijske poslove, sektora inspekcijskog nadzora zaštite okoliša područne jedinice Šibenik, u kojem se od Grada Ploča traži obavljanje mjerenja posebne namjene, odnosno obavljanje procjene razine onečišćenosti zraka.

Sukladno dopisu u kojem viša inspektorica upozorava da je inspekcijskim nadzorom uočeno značajnije onečišćenje zraka na prostoru Grada Ploča ugljenom prašinom s terminala za rasute terete Luke Ploče, gradonačelnik Ploča Krešimir Vejić donio je Odluku o mjerenju posebne namjene, te se krenulo u proceduru javne nabave.

Izvođač radova mjerenja ukupne taložne tvari u zraku bila je tvrtka ANT, laboratorij za analitiku i toksikologiju iz Zagreba, a mjerenje je rađeno u razdoblju od 06.listopada 2014. do 06. studenoga 2014.godine.
Rezultati mjerenja koncentracije ukupne taložne tvari u zraku u Pločama, ispod su granične vrijednosti, a isti su objavljeni na službenoj stranici grada Ploča www.ploce.hr


Rezultati posebnog mjerenja