Kultura

Projekt HERCULATOR: Osigurana sredstva za Zavičajnu zbirku Grada Ploča

Iz projekta HERCULATOR osigurana sredstva za Zavičajnu zbirku Grada Ploča i novu multimedijalnu opremu.

Dubrovačko-neretvanska županija bila je domaćin drugog sastanka Upravnog odbora projekta HERCULTOUR. Cilj HERCULTOUR-a, kao nastavka projekta HERA – „Održivo turističko upravljanje jadranskom baštinom“, je kapitalizirati postignuća projekta HERA, učvrstiti njihovu održivost kroz jačanje djelovanja Udruge HERA, jačanje upravljanja kulturno turističkim rutama i posjetiteljskim centrima koji nose oznaku HERA na teritorijima lokalnih partnera, kroz izradu planova upravljanja, marketinških planova i provedbu dodatnih promotivnih aktivnosti.

Vrijednost projekta za Dubrovačko-neretvansku županiju iznosi približno 1.2 milijuna kuna, a sredstva će se uložiti u obnovu prostora na katu Centra za selektivne oblike turizma u Domu kulture u Pločama koji će služiti kao izložbeni prostor Zavičajne zbirke Grada Ploče.


Nastavit će se i sa snažnom promocijom kulturno-turističke rute „Neretva-dolina života“, a jedan dio financijskih sredstava utrošit će se i za nabavu opreme za multimedijalni dio centra.

Pučko otvoreno učilište Ploče