Kultura

Priopćenje GO HDZ-a Ploče povodom održavanja referenduma

Gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice u Pločama održao je sjednicu na kojoj se raspravljalo o održavanju referenduma s pitanjem „Jeste li za ili protiv izgradnje termoelektrane na ugljen“ koji će se održati 25.siječnja 2015. godine i potvrdilo odluku kojom se protivi mogućnosti izgradnje, te poziva članove i simpatizere da na predstojećem referendumu glasuju u skladu s istom.

Nakon iniciranja projektne ideje o izgradnji termoelektrane, izjašnjavanje građana po ovom važnom pitanju potaknuto je od strane Gradskog odbora Hrvatske demokratske zajednice u Pločama, s obzirom da su Hrvatski Sabor i Vlada krajem 2013., odnosno početkom 2014. godine usvojili zakonsku i provedbenu regulativu kojom se značajno smanjuju mogućnosti odlučivanja lokalne i područne samouprave o važnim pitanjima za život građana što nije u skladu s dostignućima i procesima u razvijenim svijetu. Istovremeno, zalagali smo se i zalažemo se za otvorene rasprave o svim pitanjima koja su u našem samoupravnom djelokrugu i koja su važna za život stanovnika Ploča i okolnih naselja, te za dijalog javnog, poslovnog i civilnog sektora.

Uvažavajući činjenicu da je Luka Ploče najvažniji gospodarski subjekt na području puno širem od Ploča koji je proteklih desetljeća, unatoč nepovoljnom okruženju, uspijevao održavati zaposlenost i odgovarajuću socijalnu politiku, te razvijati infrastrukturu, riječ je o projektnoj ideji koja ima niz otvorenih pitanja, kojoj se odupiru udruge civilnog društva i koja u velikoj mjeri zabrinjava najvažniju gospodarsku granu u našem kraju, a to je poljoprivreda. Nadalje, projektna ideja nije u skladu s prostorno-planskom dokumentacijom Grada i Županije, kao ni sa lokalnim strategijama razvoja.


Slijedom svega navedenog, Gradsko vijeće Ploča većinom glasova usvojilo Deklaraciju kojom se protivi izgradnji termoelektrane na ugljen u Pločama i omogućuje referendum svojim građanima s predviđenim datumom 11. siječnja 2015. godine.

Na predstavku Udruge građana Škanj, Ministarstvo uprave izrijekom je ustvrdilo da odluke Županijske skupštine DNŽ i Gradskog vijeća Grada Ploča ne smatra važećim, te pokušalo osporiti i mogućnost raspisivanja referenduma.

Naš je stav da se građani Ploča trebaju očitovati po ovom pitanju na referendumu i da je to pravo koje im pripada i koje im nitko neće oduzeti.

Iako je referendum bio planiran za 11. Siječnja 2015. godine, što je datum koji je osiguravao veliku izlaznost (drugi krug predsjedničkih izbora), napuštanje sjednice Gradskog vijeća od strane dijela vijećnika za posljedicu je imalo nedostatak kvoruma, te je zakonita odluka o referendumu usvojena tek na sljedećoj sjednici s datumom 25. siječnja 2015. (predviđeni datum 11. siječnja više nije bio moguć zakonski).

U skladu s cjelovitim obrazloženjem, Gradski odbor Hrvatske demokratske zajednice Ploče je protiv mogućnosti izgradnje termoelektrane na ugljen u Pločama, te pozivamo građane Ploča da u što većem broju izađu na referendum i na najbolji mogući način iskažu većinski stav stanovništva Ploča i okolnih naselja.

GO HDZ Ploče