Kultura

PREDSTAVLJANJE KNJIGE El Shatt – Dalmatinci u pustinji

20. 6. (četvrtak) u 19:30 sati, Narodna knjižnica Ploče poziva vas na predstavljanje knjige „El Shatt – Dalmatinci u pustinji“ autora povjesničara Branka Radonića. Knjiga je tiskana u biblioteci Društvo prijatelja vrgorske starine.


O knjizi:

Ova impozantna povijesna studija izlazi u godini kada obilježavamo 80. godišnjicu osnutka logora Dalmatinaca u El Shattu, rezultat je petogodišnjeg istraživanja i pisanja, temeljenog na obimnom arhivskom materijalu i terenskom radu hrvatskih i inozemnih arhiva i nepregledne literature, donoseći opsežan pregled povijesti dalmatinskoga zbjega u Italiji i Egiptu od 1943. do 1946. godine, na čak 800 stranica.

Obuhvativši svaki aspekt života Dalmatinaca u logorima Italije i Egipta knjiga nudi detaljan pregled nastanka i repatrijacije zbjega kao i analizu uprave, javnih službi, političkog života, zdravstva, organizacije života i rada, komunalnih pitanja, prosvjete, kulture, medijskog izdavaštva i vjerskog života šatorskih gradova, kao i odnosa prema Saveznicima.

Autor posebnu pozornost posvećuje zbjegu svog rodnog Vrgorca, obogaćujući tekst sa gotovo 20 svjedočanstava lokalnih stanovnika te popisom imena vrgorskih izbjeglica. Time želi biti inspiracija i poticaj drugim sredinama te pružiti smjernice o tome gdje i kako istraživati vlastiti lokalni zbjeg, s ciljem stvaranja sveobuhvatne slike ovog jedinstvenog povijesnog događaja za široki krug Dalmatinaca.

Ova opsežna knjiga teška preko dva kilograma, obogaćena je s više od 1100 bilješki te preko 150 fotografija, karata, tablica i grafikona. Iako je tema zbjega već obrađivana, knjiga donosi novi, dublji uvid te će postati nezaobilazno štivo u kućnoj biblioteci mnogih, posebice u dalmatinskim krajevima odakle potječu brojne izbjeglice. To je istovremeno i svojevrsna enciklopedija zbjega za kojom će posegnuti svaki budući istraživač povijesti dalmatinskog zbjega, ali i Drugog svjetskog rata i općenito izbjegličke tematike.

Možda ti se sviđa

Divlje odlagaliste
Kultura

DOGOVOROM PROTIV “DIVLJAKA”

Prema ocjeni stručnjaka jedino dugoročno rješenje je izgradnja zajedničkog odlagališta za sve neretvanske gradove i općine Sanacija odlagališta otpada na
Kultura

Gitarski duo Ravi Shrestha & Miha Petric

Ne propustite večer prožetu zvukom flamenka, jazza, bluesa i etno glazbe inspiriranu melodijama sa područja Španjolske, Latinske Amerike i Balkana.