Kultura

Pomoćnik ministra zaštite okoliša i prirode o onečišćenju u Luci

U posjedu smo e-maila u kojem se pomoćnik ministra zaštite okoliša i prirode, iz Uprave za inspekcijske poslove, prof. dr. sc. Goran Heffer očituje po predstavci vezanoj uz onečišćenje okoliša ugljenom prašinom u Pločama.

Sadržaj e-maila prenosimo u nastavku dok je screenshot u prilogu ispod teksta.

 


Poštovani,

temeljem zaprimljene prijave o onečišćenje okoliša ugljenom prašinom u Pločama, s lokacije terminala za pretovar rasutih tereta Luke Ploče d.d., te obavljenog nadzora 14. i 15. srpnja 2014. godine, inspekcija zaštite okoliša poduzela je sljedeće:

– Trgovačkom društvu LUKA PLOČE d.d., rješenjem od 17. srpnja 2014. godine, naređeno je da u roku od 15 dana poduzme mjere sprječavanja širenja prašine u okoliš upotrebom odgovarajućeg sredstva za prekrivanje površine rasutog tereta na terminalu, te prskanje rasutog tereta prilikom ukrcaja i manipulativnih površina. Na inspekcijsko rješenje LUKA PLOČE d.d. izjavila je žalbu.

– s obzirom na obvezu određenu Zakonom o zaštiti zraka, Gradu Ploče upućen je Zahtjev da, u skladu s odredbama Zakona, a zbog sumnje izražene prijavom građana o onečišćenosti zraka čija je kvaliteta takva da može narušiti zdravlje ljudi i kvalitetu življenja, donese Odluku o mjerenjima posebne namjene sa sadržajem i razdobljem mjerenja ili procjene razine onečišćenosti zraka na području pod utjecajem terminala za rasute terete Luke Ploče.

O daljnjim zbivanjima po ovom predmetu bit ćete obaviješteni.

 

S poštovanjem,

Goran Heffer

REPUBLIKA HRVATSKA/REPUBLIC OF CROATIA
Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
Ministry of Environmental and Nature Protection

Prof. dr.sc. Goran Heffer/ Prof Goran Heffer PhD
Pomoćnik ministra / Assistant Minister

Uprava za inspekcijske poslove / Directorate for Inspectional Affairs
Republike Austrije 14, 10 000 Zagreb

Hrvatska / Croatia

phone:     +385 1 3717 202
fax:          +385 1 3717 212
e-mail:    [email protected]
web:        www.mzoip.hr

heffer-goran-e-mail