Kultura

Obavijest o mogućnosti pojave “trasera”

baćinska jezera by hr.worldmapz.com user anabella43

Obavještavamo Vas o mogućnosti pojave tzv “trasera” (fleke zelene boje) i to na području izvora Mindela (Baćinska jezera) i to zbog trasiranja toka podzemne vode, koje će se izvoditi u okviru vodoistražnih radova. Tim radovima utvrdit će se utjecaj prostora zahvata na krški vodonosnikom te Baćinska jezera i izradit će se poseban elaborat mikrozoniranja.

Spomenuto će se pratiti na područjima: Mandina mlinica kod tunela Baćina-more, te ispod vidikovca Galeb. Period mogućeg pojavljivanja trasera moguć je u narednih 15 dana. Pojava je potpuno neopasna za živa bića, životinje i biljke.