Kultura

Lijepa Naša Neretva: NE MOGU ONI ŠUTJETI, KOLIKO MI MOŽEMO PISATI

Usce by Lijepa Nasa Neretva

Ne mogu oni šutjeti, koliko mi možemo pisati, pa će nekome dojaditi. Danas je na adrese Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo gradisteljstva i prostornog uređenja, županu Dubrovačko neretvanske županije i županijskim uredima upućeno pismo sljedećeg sadržaja:

Poštovani!

Obraćam Vam se kao županijska vijećnica, predsjednica Udruge Lijepa naša za DNŽ i koordinatorica Građanskih inicijativa Pravo na zdrav život iz Ploča i Spasimo dolinu Neretve iz Metkovića s ciljem ukazivanja na probleme vezane uz Prostorni plan Grada Ploča i Županije Dubrovačko neretvanske. Naime, s obzirom na (propali) pokušaj inicijative Luka Ploče energija d.o.o. da preko Grada Ploča pokrene izmjene i dopune navedenih planova s ciljem ubacivanja lokacije termoelektrane od 800 MW (2x?) na lokalitet Luke Ploče i donesenog moratorija na izgradnju trafostanice TS 110/10(20) u centru grada Ploča, izmještanja iste i dalekovoda izvan stambene zone (odluka Gradskoga vijeća i gradonačelnika grada Ploča iz 2010. usvojena po volji građana), imajući u vidu intencije Luke Ploče energije d.o.o. i Luke Ploče d.d. izvješćujem Vas da je više pravnih osoba dalo primjedbe na izmjene i dopune gore navedenih PP, te da su svi, kao i građani Ploča protiv izgradnje TS na predmetnoj lokaciji u centru grada i termoelektrane na ugljen na području Dubrovačko neretvanske županije, koja se strateški opredijelila za obnovljive izvore energije.


Uvidom u Uredbu o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja, N.N. br. 37/14. razvidno je ono na što su ukazali građani i brojne udruge, te razne stručne institucije i tijela da postoji pokušaj prisile nametanja izmjena i dopuna gore navedenih PP, kao i Državnog plana u svrhu lociranja i izgradnje TE na ugljen i TS od strane energetskog lobija i privatnih investitora te isto nije i ne predstavlja strateški interes i investiciju Republike Hrvatske.

Napominjem da bi bila ogromna pogreška da se učine izmjene i dopune navedenih prostornih planova mimo volje naroda.

S poštovanjem! Ana Musa, Ploče