Kultura

KUD “PLOČE” ODRŽAO GODIŠNJU SKUPŠTINU DRUŠTVA

 Temeljem odredbi statuta društva KUD-a “Ploče” 15.03.2019.god. održana je godišnja Skupština društva u Domu kulture.

U prostorijama KUD-a, uz prisustvo članova društva, podpredsjednica Skupštine Sandra Wagner pozdravila je prisutne i otvorila Skupštinu društva uz sljedeći dnevni red:

1.Izvješće certifikacije komisije


2.Izvještaj tajnika o radu za 2018.godinu

3.Financiski izvještaj Predsjednika za 2018. godinu

4.Rasprava i usvajanje izvješća

5.Prijedlog izmjena i dopuna Statuta

6.Prijedlog plana rada i financiranje društva za 2019.godinu-usvajanje

Prisutni članovi KUD-a su jednoglasno prihvatili izvješće o radu, usvojili financijsko izvješće za 2018., prihvatili plan rada i financiranja za 2019.godinu. Usvojen je i prijedlog dopune statuta kojim se kulturno umjetničkom društvu pridružuje nova sekcija: pjevačka skupina “Neretvanke” i klapa “Klapa KUD-a Ploče”.