Kultura

Koncentracije olova, kadmija, nikla, arsena, talija i žive ispod graničnih vrijednosti

Na temelju narudžbe Grada Ploča na dvije lokacije na gradskome području, krov zgrade Poglavarstva i krov zgrade Doma kulture (na trećoj lokaciji na krovu objekta NK Jadrana instrument za mjerenje UTT je uništen), zagrebački ANT, laboratorij za analitiku i toksikologiju, obavio je mjerenje ukupne taložne tvari (koncentracija olova, nikla, kadmija, talija, žive i arsena) u zraku, u periodu od 6. listopada do 6. studenoga 2014. godine, a rezultati su pokazali da je koncentracija UTT ispod granične vrijednosti propisane Uredbom o razinama onečišćenja tvari u zraku.


Mjerenje je, u iznosu od 14 tisuća kuna bez PDV-a, platio Grad Ploče, a izvršeno je nakon što je monitoring kakvoće zraka zatražilo Ministarstvo zaštite okoliša i prirode. Naime, to je Ministarstvo izvršilo inspekcijski nadzor Luka Ploče d.d., u kojem je utvrđeno da je 10. srpnja prošle godine došlo do značajnoga onečišćenja zraka na području Grada Ploča ugljenom prašinom s lučkoga terminala za rasute terete.

Rezultat mjerenja koncentracije UTT na lokaciji zgrade Poglavarstva je ispod granične vrijednosti (350 mg m⁻² d⁻¹) propisane Uredbom o razinama onečišćenja tvari u zraku. Utvrđena koncentracija iznosila je 154,41 mg m⁻² d⁻¹.  Rezultat mjerenja na Domu kulture je također ispod granične propisane vrijednosti i iznosi 143,88 mg m⁻² d⁻¹.  Analiza metala u ukupnoj taložnoj tvari na obje lokacije pokazuje  da su koncentracije olova, kadmija, nikla, arsena, talija i žive ispod graničnih vrijednosti propisanih spomenutom Uredbom.

Tekst: Ante Šunjić
www.dubrovacki.hr
Foto: ploce.com.hr

Možda ti se sviđa

Divlje odlagaliste
Kultura

DOGOVOROM PROTIV “DIVLJAKA”

Prema ocjeni stručnjaka jedino dugoročno rješenje je izgradnja zajedničkog odlagališta za sve neretvanske gradove i općine Sanacija odlagališta otpada na
Kultura

Gitarski duo Ravi Shrestha & Miha Petric

Ne propustite večer prožetu zvukom flamenka, jazza, bluesa i etno glazbe inspiriranu melodijama sa područja Španjolske, Latinske Amerike i Balkana.