Kultura

Komunalna (ne)kultura opet na djelu

Proteklih petnaestak dana Komunalno održavanje d.o.o. Ploče krenulo je intezivno u obnavljanje i sanaciju klupa, košara za smeće i ostalog parknog inventara. Prve vidljive slike spomenutih radova krasile su našu gradsku plažu i parkove, no nakon vikenda prizor je u najmanju ruku ružan, a zabrinutost o razini svijesti o komunalnoj kulturi, velika. Obnovljene metalne košare za smeće završile su u moru, a svježe renovirane klupe išarane su i izrezbarene.

Na ovu i slične situacije više se puta apeliralo, a kako bi se o posljedicama ovog devijantnog ponašanja ukazalo i mladima, djelatnici Komunalnog održavanja s pločanskom osnovnom i srednjom školom organizirat će i edukativne prezentacije unutar škola.

Još neki od sljedećih projektnih planova Komunalnog održavanja kroz skoro vrijeme jest i obnova dječjih igrališta, edukacija građanstva o obvezama prema Zakonu o održivom gospodarenju otpada, a u planu je i realizacija niza drugih ideja. Stoga, i ovom prilikom iz ove ustanove poslali su apel za zajedničkom suradnjom s građanima kako bi svatko na svoj način pridonio ugodnijem i ljepšem okruženju.