Kultura

Grad Ploče nabavlja opremu za ozvučenje Doma kulture

Grad Ploče objavljuje poziv na dostavu ponuda u sklopu Jednostavne nabave robe „Oprema za ozvučenje Doma kulture u Pločama“.

Rok za dostavu ponuda je 30.05.2019. godine do 14:00 sati, a procijenjena vrijednost nabave je 86.000,00 kuna bez PDV-a. Na sljedećoj poveznici možete pronaći poziv na dostavu ponuda, u kategoriji Dokumenti.