Kultura

FOTO Stazama Pločanskih stećaka

Službenici Grada Ploča s konzervatorima nadležnog konzervatorskog odjela Imotski uz pratnju nekoliko lokalnih sumještana i predstavnika TZ grada Ploča, obišli su lokacije na kojima se nalaze nekropole stećaka u Bristi (Crkva sv. Svetih i Staro greblje Jezerac), Pasičini (Uz Jezerac, Crkva sv. Jure), Pasika (Crkva sv. Ante), Plini (Crkva sv. Paškala, Fratrova kuća i kula, Zgrada stare škole Plina, Nekropla Ograde ispod Eraka i Put Vrbice).

Na području grada Ploča nalazi se čak 11 lokacija nekropola stećaka koji predstavljaju iznimno bogatu kulturnu i povijesnu baštinu grada Ploča koja do sada nije dovoljno istražena, kao ni prezentirana lokalnom stanovništvu i svim ljubiteljima kako povijesne tako i prirodne baštine.

Obilazak nekoliko lokacija proveden je kako bi se utvrdio točan broj stećaka kao i njihovo stanje, a sve u svrhu buduće zaštite, očuvanja i prezentacije.


Lijepo vrijeme, još ljepša priroda doprinijeli su kvalitetnom obilasku i evidentiranju lokaliteta za koje će konzervatori definirati buduće smjernice u svrhu njihovog očuvanja.

Posebne zahvale na ugodnom društvu i logistici g. Mišku Eraku, g. Vladi Kovačeviću, g. Bori Bustrucu, g. Juri Jovici i Fra Kristianu Perkoviću kao i konzervatorima g. Ivanu Alduku i gđi. Katarini Cvitanić.

Tekst i foto: Grad Ploče