Kultura

Eko akcija ERK Periska

U subotu 30. svibnja 2015. u organizaciji ERK Periska Ploče će se održati ekološka akcija čišćenja podmorja na plaži u i u širem akvatoriju plaže u mjestu Portina – Baćina.

Akcija će se održati uz suradnju i pokroviteljstvo Mjesnog odbora Baćina i Grada Ploča.