Kultura

ANTE ERAK Povjesno-kulturna baština: Nikolci

Nikolac je najbrojnije pleme Pline Istočne. Predaja kaže da polovinom XVI. stoljeća, bježeći pred Turcima, doselili u područje Sladinca i Peračkog Blata. Daljnja selidba dovela ih je na Trklje zatim u Vrbicu i na kraju Šarić Strugu gdje su se postepeno nastanila i druga plemena Pline Istočne (Smoljan, Karamatić, Parmać, Oršulić, Radonić, Erak i drugi).

Nadalje, predaja kaže da su neke obitelji iz ovog plemena promjenile ime u Jelčić i naselili se u područje Desana dok je plinjanski dio plemena zadržao svoje ime po Nikoli koji je bio njihov predstavnik.

Da bi se pripadnici plemena mogli međusono raspoznavati i sporazumijevati koristili su nadimke. Tako su Nikolci postali: Kudrići, Rusići, Prasići, Žici, Paškići, Matijaši, Barabani, Pulići, Lovrići, Đanovi, Galići, Baltani, Melkići, Dubači i Škalje.


Trklje su prvo selo plemena Nikolac u Plini Istočnoj koje je bilo naseljeno do 70-ih godina prošlog stoljeća. Selo je smješteno na proplanku između planinskih vrhova Sirča i Plavča čiji su vrhovi visoki preko 400 m. Prilaz selu je moguć  sa sjevero-istočne strane od njive Otunj preko Pećina i Malog Briga, a sa južne strane preko Obišenice u Vidonj Dolac u Plini Zapadnoj.

Takva lokacija strateški je pogodovala partizanskim postrojbama u II. svjetskom ratu tim više što su Nikolci, još prije rata, veliki broj kuća i čatrnja napustili preseljenjem na Šarić Strugu.

Tridesetak stanovnika koji su u vrijeme rata živjeli na Trkljama djelili su sa partizanima svako dobro i zlo koje su donosila ta ratna vremena. Često su se skupa hranili, a poznata partizanska kuharica iz tog vremena bila je Nikolac Antunija-Tuna rođ.Erak, žena Ante zvanog Doktor.

Nikolac Stipe Lipog Jure i Nikolac Marko pok Mije zvani Brelo su žitelji Trkalja koji su otišli su u partizane. Nikolac Marko je ubrzo poginuo, a iza njega je ostala udovica Manda i troje nejake djece.

Vrbica je također naselje u kojem su živjeli Nikolci. Osim plemena Nikolac ovdje su poslije doselila i plemena Oršulići, Radonjić i Bebić. Svi su oni napustili Vrbicu i preselili se na Šarić Strugu ili u Ploče.

 

ŠARIĆ STRUGA

Naziv Šarić Struga potječe od vlasnika zemljišta Šarića iz Opuzena, a struga podsjeća na vodeni protok strug. Ovdje se misli na protok Crne Rike koja od Banje teče prema Stablini i Pločama. Crna Rika je prirodna granica starih katastarskih općina Komin, Plina i Baćina.

Nekada periferna plinjanska naselja Peračko Blato, Stablina, Šarića Struga i Banja u posljednih stotinjak godina razvila su se u naselja gradskog, a stara naselja Istočne i Zapadne Pline su potpuno raseljena pri čemu je stanovništvo preselilo u Ploče i spomenuta prigradska naselja.

U Šarić Strugi je još davne 1910. god. otvorena prva pučka škola. Školu su pohađala djeca cijele Istočne i dijelom Zapadne Pline.

Odmah nakon završetka II. svjetskog rata u Šarić Strugi osnovana je poljoprivredna zadruga koja je imala prodavaonicu mješovite robe i otkupnu stanicu. Naročito se puno otkupljivala suha smokva koju su Plinjani proizvodili u velikim količinama.

Već 1957. Šarić Struga je elektricifirana, ali je i dalje bila izolirana sve do 1966. kada je sagrađena Jadranska magistrala, odnosno spojni priključak Šarić Struge na Jadransku magistralu.

Nakon izgrađenog priključka dolazi do naglog širenja Šarić Struge. Novo naselje se gradi počevši od kuće, odnosno tora, pok Ivana Nikolca Lovrića pa sve do Markota i Jadranske magistrale. Pored izgrađenih stambeno-porodičnih Paškići su sagradili pekaru i prodaju krušnih proizvoda. U ovom djelu nove Šarić Struge mještani su izgradili  najprije novo groblje, a zatim i Crkvu Velike Gospe koja zamjenjuje i podsjeća na Crkvu Velike Gospe na Obličevcu.

Prema popisu stanovništva iz 1948. brojčano stanje plemena Nikolac je sljedeće:

  • Šarić Struga – 110 članova u 25 obitelji
  • Trklje, Plina Istočna – 30 članova u 5 obitelji
  • Vrbica – 6 članova u dvije obitelji
  • Rogotin – 2 člana u jednoj obitelji
  • Ploče – 3 člana u jednoj obitelji
  • Metković – 10 članova u 4 obitelji
  • Opuzen – 5 članova u dvije obitelji
  • Mali Prologu – 12 članova u 3 obitelji
  • Split – 4 člana u jednoj obitelji
  • Zagreb – 4 člana u dvije obitelji

Ante Erak, prosinac 2019.