Kultura

Ako se još kupate, more u Portini i na Ušću je zadovoljavajuće kakvoće

U desetom ispitivanju kakvoće mora, prošle su sve županijske plaže. Naime, Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode izvijestio je da su uzorci mora na svih 115 županijskih plaža odgovarali uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

Od ukupno 115 plaža, more na 107 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće. Na plaži Veliki Žali u Dubrovniku more je bilo dobre kakvoće, dok je na plažama Vila Dubrovnik i Park Gjivović u Dubrovniku, Hotel Osmine u Dubrovačkom primorju, Broce i Supavo u Stonu te Portina i Ušće u Pločama more bilo zadovoljavajuće kakvoće.

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i prirode i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama, ovdje i ovdje, mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra).


Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.

Tekst: www.dulist.hr
Foto: liveandventure.com