Slobodna Dalmacija

Obnova telegrafsko-telefonskoga saobraćaja u dubrovačkome okrugu

DUBROVNIK, 18. I. – Odmah nakon oslobođenja Sekcija za uzdržavanje telegrafsko-telefonskoga saobraćaja pristupila je obnavljanju uništene telefonske mreže u dubrovačkome okrugu. Područje ove sekcije proteže se do Boke Kotorske, Crgorca i Bileće. Kroz ova dva mjeseca po prilici uspostavljen je telefonski vod između Dubrovnika i Hercegnovoga, dva voda od Dubrovnika do Cavtata i Grude, te dva voda između Dubrovnika i Trebinja, kao i vodovi između Dubrovnika i Metkovića, Dubrovnika i Stona. U izgradnji je još po jedan vod između Dubrovnika i Hercegnovoga i Dubrovnika i Metkovića. Telefonskom vezom povezani su sada i otoci Lopud, Šipan, Mljet i Korčula.

Na svome području sekcija je ponovo povukla 134 km telefonskih žica, a postojeće žice popravila i nategla 881 km, tako da je ukupno popravljeno 1.015 km telefonskih žica. Provučeno je oko 50 km poljskoga kabela.


Arhiv Slobodne Dalmacije, 28.1.1945.

Možda ti se sviđa

Slobodna Dalmacija

Njemački razbojnici počinili su užasna zvjerstva nad našim narodom na Pelješcu i u Neretvanskoj krajini

Poslije kapitulacije Italije njemački fašistički razbojnici su u letcima bacanim iz aviona javljali našem narodu da dolaze u Dalmaciju kao
Slobodna Dalmacija

Nagla poplava Neretve uništila sedam vagona žita

ROGOTIN, 18.XI. – Okupator je preko tri godine pljačkao narod Neretve. On nije mogao da obrađuje svoja polja, tako da