Crna kronika

Uz Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga: Koliko se ovisnika liječi u našoj županiji?

U susret obilježavanju Međunarodnom danu borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama, Zavod za javno zdravstvo DNŽ objavio je analizu podataka za 2016. godinu. Prema njihovim evidencijama u protekloj godini u Dubrovačko-neretvanskoj županiji 200 osoba se liječilo od ovisnosti o drogama, od čega njih 187 ovisnnih o opijatima (opijum, heroin i njihovi derivati) te 13 osoba koje su ovisne ili konzumiraju druge droge. Među njima je 10 novih ovisnika. Procjene stručnjaka govore da na jednog liječenog dolaze do 4 neliječena ovisnika. Ako je tome tako u našoj Županiji moglo bi biti oko 1000 ovisnika o drogama.

Odjel za mentalno zdravlje ZZJZ Dubrovačko – neretvanske županije radi na četiri lokacije. Tako je u Dubrovniku liječeno 107 osoba (102 opijatska ovisnika i 5 neopijatskih ovisnika ili konzumenata), na Korčuli 50 osoba (44 opijatska i 6 neopijatskih ili konzumenata), u Pločama 27 osoba (25 opijatskih i 2 neopijatska ili konzumenta) te u Metkoviću 16 opijatskih ovisnika Tijekom 2016. na liječenje se po prvi put javilo 10 novih ovisnika i konzumenata, od čega su tri novo liječena opijatska ovisnika, a sedam novo liječenih neopijatskih ovisnika ili konzumenata.

Prema spolu bila su 173 muškarca i 27 žena. Najveći broj liječenih opijatskih ovisnika bio je na terapiji buprenorfinom s udjelom od 54,0%, na terapiji metadonom 40,6% dok je 5,4% bilo bez terapije. Osobe koje ne uzimaju supstitucijsku terapiju su stabilni apstinenti te dolaze na kontrole i savjetovanja. Osim njih i osobe koje služe dužu zatvorsku kaznu najčešće ne uzimaju supstitucijsku terapiju dok se nalaze u zatvoru.
Broj ukupno liječenih osoba zbog zlouporabe droga kao i broj osoba liječenih zbog opijatske ovisnosti povećavao se od 1998. do kraja 2009. godine, a otada broj ukupno liječenih osoba pada. Za razliku od toga, broj novih liječenih osoba i novo liječenih zbog opijatske ovisnosti raste do kraja 2005. godine, nakon čega ima silaznu putanju.


Zašto se ljudi počnu drogirati?
Šest novo liječenih osoba (od njih deset) u 2016. za povod uzimanja psihoaktivnih tvari navelo je psihološke probleme kao što su depresija, neuroza, mladenačka nesigurnost i problemi u obitelji, a četiri osobe znatiželju i utjecaj vršnjaka.
U Odjel za mentalno zdravlje dolaze osobe ovisnici o opijatima ili konzumenti neopijata samovoljno ili u pratnji svoje obitelji. Osim toga, Centar za socijalnu skrb i sud upućuju osobe kojima su izrečene mjere obaveznog liječenja ili pojačane brige i nadzora. Liječnici primarne i
specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, službe za izvanbolničko liječenje ovisnosti drugih županija i drugi stručnjaci i institucije također mogu uputiti osobe kojima je potrebna pomoć u liječenju ovisnosti.

U 2016. godini od ukupnog broja novo liječenih osoba, četiri osobe javile su se po preporuci Centra za socijalnu skrb, tri u pratnji obitelji te tri osobe po preporuci liječnika
primarne zdravstvene zaštite.
U razdoblju od 1998. do 2006. godine na razini Republike Hrvatske i Dubrovačko – neretvanske
županije prisutan je porast broja osoba koji se liječe zbog ovisnosti o psihoaktivnim tvarima. U Hrvatskoj taj broj potom stagnira do 2015. dok se u Dubrovačko-neretvanskoj županiji bilježi lagani porast broja liječenih osoba sve do 2009.

Razdoblje rasta ukupnog broja osoba liječenih od ovisnosti o opijatima i neopijatima rezultat je kvalitetnijeg i organiziranijeg obuhvata.

Od 2009. do danas taj broj je u laganom padu, a za to postoji nekoliko razloga:
1. Broj novih heroinskih (opijatskih) ovisnika koji se javljaju na liječenje je manji. Istovremeno zbog
starosne dobi i komplikacija uzrokovanih višegodišnjim konzumiranjem opijata te zbog predoziranja
opijatima svake godine bilježe se smrtni slučajevi među registiranim ovisnicima.
2. Osobe koje se liječe od opijatske ovisnosti i uzimaju zamjensku terapiju trebale bi redovito dolaziti na liječničku kontrolu. Međutim, određeni broj osoba ne javi se redovito svaku godinu, već svaku drugu unatoč našim nastojanjima i kontaktiranjima istih.
3. Osobe koje se nalaze u evidenciji našeg odjela, a počinitelji su kaznenih djela nalaze se u zatvorima diljem Hrvatske i prijavljeni su u penološkom sustavu, a ne u Odjelu za mentalno zdravlje sve dok ne izađu iz zatvora.
4. Preventivnim aktivnostima radi se na poboljšanju kvalitete obuhvata, liječenja, pomoći i podrške osobama ovisnima o psihoaktivnim tvarima te na jačanju međusektorske suradnje i prevencije zlouporabe droga. S druge strane istraživanjem života mladih ljudi na području naše županije, radi boljeg uvida u stanje, nastoji se poboljšati provođenje postojećih programa
prevencije i osmisliti nove u skladu s potrebama naših mladih.

Zarazne bolesti u ovisničkoj populaciji
U 2016. od 187 liječenih opijatskih ovisnika njih 19 (10,2%) bilo je pozitivno na hepatitis C dok nije bilo novozaraženih osoba. Nijedna osoba nije imala pozitivan rezultat testa na AIDS i HVB.

VIŠE O OVISNOSTI I LIJEČENJU OVISNOSTI O DROGAMA SAZNAJTE OVDJE.

Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama obilježava se 26. lipnja i to od 1987. kada je Generalna skupština Ujedinjenih naroda donijela odluku o tome, a s ciljem upozoravanja svjetske javnosti na sverastući problem zlouporabe droga te pozivanja svih aktera na svjetskoj i nacionalnoj razini na aktivno uključivanje u postizanju zajedničkog cilja.
Prema procjenama Ujedinjenih naroda, Ureda za droge, procjenjuje se da 210 milijuna ljudi koristi neku vrstu droge, a 27 milijuna je ovisno o njima.

Za www.dubroviknet.hr pripremila
Martina Jerinić Njirić, prof. pedagogije

Foto: pixabay.com