Crna kronika

KRŠENJE PROPISA Ako nemate sve ove dokumente sa sobom u vozilu policija vam bez problema može napisati kaznu

Nitko ne voli kada ga na cesti ‘zaustavi‘ policajac. Još kad zatraži da pokažete prometnu i vozačku a vi je nemate sa sobom.

Mnoge vozače izbezumljuje zahtjev za pokazivanjem papira koje policijski službenici traže, a još više kad im za izostanak pokazivanja prišiju kakvu novčanu kaznu.

Svaki policijski službenik u tren oka može doći do podatka je li konkretnom vozaču izdana vozačka dozvola i vrijedi li, o kakvom je vozaču riječ i je li sklon kršenju prometnih propisa. Međutim, zakon traži pokazivanje papira, piše revija HAK.


Zašto, čude se mnogi, ako ima načina da se na drugi način provjere svi podaci koji su sadržani i u vozačkoj i u prometnoj dozvoli. Zašto se kažnjava neimanje papira. Je li bitna forma – pokazivanje ili postojanje i sam sadržaj tog dokumenta? Surovi paragraf propisuje kako vozač kad upravlja vozilom mora kod sebe imati vozačku dozvolu ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole te ju je dužan pokazati na zahtjev policijskog službenika.

Kazna od 300 kuna propisana je za zaboravne koji nemaju kod sebe vozačku dozvolu ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za izdavanje vozačke dozvole ili je ne pokažu na zahtjev policijskog službenika.

Možete napraviti kopiju prometne dozvole

Vozačku dozvolu, doista, mnogi redovito nose sa sobom, ali prometna dozvola je nešto drugo. Ona je vezana uz vozilo. Ako vozilo koristi više osoba, a takav je slučaj vrlo čest, najjednostavnije je ostaviti prometnu u nekom pretincu automobila, gdje biva pohranjena trajno za potrebe bilo kojeg vozača. Međutim, ta ustaljena praktikalija ostavljanja prometne dozvole u vozilu je zabranjena, a i kažnjiva, i to novčano s 300 kuna.

Naravno da se tu javlja problem kad vozilo koristi više osoba. Automobil u pravilu ima i rezervni ključ kojim se može koristiti drugi član obitelji, ali nema rezervnu prometnu dozvolu. Značilo bi to kako prometna dozvola mora ići doista iz ruke u ruku. To je više nego neizvedivo u svakodnevnom životu. Međutim, ima tome lijeka. Zove se javni bilježnik. On vam može pomoći. Ovjerena preslika prometne dozvole – ovjerena fotokopija kako bi se reklo u svakodnevnom govoru. Napravite kopiju prometne dozvole i ovjerite je kod javnog bilježnika.

Upornima će i nadalje ostati iznad glave upit zašto se mora u vozilu imati prometnu dozvolu i čemu služi njezina provjera. Provjerava li se činjenica uredne registracije, odnosno tehničkog pregleda? Sad će bistrim umovima odmah na um pasti jedan veličanstveni termin: naljepnica. Kakva naljepnica, pa ona iz desnog kuta “šofer šajbe”! Kad vam stisnu naljepnicu u ugao vjetrobranskog stakla, možete ispustiti zvuk olakšanja, znači prošli ste tehnički. Naime, radi brze provjere važenja redovnog tehničkog pregleda, na vozilo se postavlja znak-naljepnica pomoću koje policijski službenici ili inspektori cestovnog prometa mogu brzo utvrditi valjanost tehničkog pregleda. Imate dakle naljepnicu, zaustave Vas i traže prometnu dozvolu. Što li se to dokazuje prometnom dozvolom, isto ono što je moguće iz naljepnice iščitati? Pa i ne baš, ako ćemo u detalje.

Kazna od 300 do 1000 kuna ako ne predočite policu osiguranja vozila

Prometna dozvola, kaže zakon, javna je isprava koju je izdalo nadležno tijelo i kojom se dokazuje vlasništvo vozila, pravo označavanja vozila određenim registarskim pločicama i vlasništvo tih pločica, tehničke i druge osobine i karakteristike vozila te pravo sudjelovanja u prometu.

Znači, kad izvrši uvid u prometnu dozvolu, policijski službenik u mogućnosti je, između ostalog, utvrditi u čijem je vlasništvu vozilo i slažu li se registarske pločice s brojem upisanim u prometnu dozvolu. Može li policijski službenik uvidom u bazu podataka doći do tih informacija. Može! Međutim, zakon kaže da vozač koji u prometu na cesti upravlja vozilom mora kod sebe imati prometnu dozvolu.

Novčanom kaznom u iznosu od 300 kuna kaznit će se za prekršaj vozač koji nema kod sebe važeću prometnu dozvolu za vozilo kojim upravlja ili prometnu dozvolu ne pokaže na zahtjev ovlaštene osobe ili je ostavi u vozilu bez nadzora.

Ima još papirologije za čije nepokazivanje je propisano plaćanje puno skuplje novčane kazne od one propisane za nepokazivanje vozačke i prometne. Polica osiguranja i Europsko izvješće o nesreći! Sad ćete se ponovno zapitati tko je tu lud! Novčanom kaznom u iznosu od 300 do 1000 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako na zahtjev ovlaštene osobe ne predoči policu osiguranja ili drugi dokaz o sklopljenom ugovoru o osiguranju.

Ne samo da možete platiti kaznu ako nemate vozačku, ako nemate prometnu ili ako nemate dokaz o osiguranju, nego možete platiti kaznu i ako nemate plavo-bijelo-žuti formular koji u pravilu dobijete od osiguravatelja pri sklapanju ugovora o obveznom autosiguranju. Misli se na Europsko izvješće o nesreći! Kako biste otklonili svaku sumnju, upozoravamo na odredbu Zakona o obveznim osiguranjima u prometu koji u čl. 66. st. 2. na jasan i nedvojben način propisuje kako će biti kažnjen vozač vozila koji na zahtjev ovlaštene službene osobe ne predoči Europsko izvješće o nesreći, i to novčanom kaznom ponovno u rasponu od 300 do 1000 kuna.

Pokušajte zbrojiti novčane iznose koje ćete morati platiti ako nemate ni jedan papir baš kod sebe ili ga ne možete naći. Iznos novčane kazne za nepredočavanje vozačke dozvole je 300 kuna. Iznos novčane kazne za nepredočavanje prometne dozvole je 300 kuna.

Najveći iznos za nepredočavanje police obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti je 1000 kuna. Najveći iznos za nepredočavanje Europskog izvješća o nezgodi je također 1000 kuna. Zbroji li se sve to, možete ostati “lakši” za 2600 kuna! Papiri i formulari i te kako su tražena roba, barem što se našeg zakonodavstva tiče, piše revija HAK.