Aktualno

Završen projekt EASYCONNECTING

Krajem studenog završen je projekt EASYCONNECTING koji je financiran sredstvima pretpristupnih fondova u sklopu IPA programa prekogranične suradnje, vrijedan gotovo osam milijuna eura.
Pripadajući udio Dubrovačko-neretvanske županije kao partnera u proračunu projekta iznosio je oko 468 tisuća eura. Projekt je trajao od 2013. do 2016. godine.
Svrha projekta EASYCONNECTING bila je jačanje prekogranične suradnje među jadranskim zemljama uključenim u projekt, a s ciljem pronalaska zajedničkih rješenja za poboljšanje teretnog prometa, njegove infrastrukture i usluge;
• fokusiranjem na glavne teretno-prometne koridore
• uključivanjem svih ključnih dionika
• poticanjem intermodalnosti prometa
• poticanjem sve većeg značaja uloga luka i pripadajuće logistike
U sklopu projekta EASYCONNECTING, Dubrovačko-neretvanska županija obnovila je obalu luke Metković, ukupne vrijednosti u iznosu od 205 tisuća eura.
Ova investicija realizirala se temeljem Sporazuma o suradnji između Lučke uprave Ploče, u čijoj je nadležnosti područje luke Metković, te Dubrovačko-neretvanske županije.
Investicijom se obuhvatila obnova i rekonstrukcija ulazne prometnice u luku, kolne vage te manipulativnog prostora oko silosa. Zamjena dijela sigurnosne ograde i ulaznih rampi te nova rasvjeta i video-nadzor. Izvršene radove na obnovi luke Metković naknadno će se predstaviti, a od same sanacije najviše koristi imati će Lučka uprava Ploče i koncesionar na lučkom području Luka Ploče.

v.r. ZRINKA RAGUŽ
Savjetnica za protokol i odnose s javnosti