Aktualno

Što nam se sprema

Odustalo se od gradnje TE u Pločama kako je planirao HEP – 2×800 MW. No,namjera je da nam se „uvali“ termoelektrana kapaciteta  600 MW sa opterećenjem do 69% i potrošnjom od  1.400.000 t uglja  tijekom jedne godine rada, što je opet više nego što se planira u Plominu.

Spaljivanje ugljena je vodeći uzrok nastanka smoga,kiselih (sumpornih) kiša i otrovnog zagađenja zraka. To konkretno znači da se tijekom rada TE na ugljen u okoliš emitira :

1.Ugljični dioksid(CO2):


U količini od  3.5 miliona tona  CO2 (CO2 se smatra  glavnim uzročnikom  globalnog  zatopljenja.)

2.Sumporni dioksid (SO2):

· Termocentrale na ugljen su glavni izvor zagađenja sa SO2 ,pogibeljno za ljudsko zdravlje  jer stvaraju čestice acida koje mogu dospjeti u  pluća ljudi i tako biti apsorbirane  u krvotok.    SO2 također uzrokuje kisele kiše, koje nanosi štetu usjevima, šumi, i tlu,  te zakiseljuje jezera i rijeke . Ako se ne vrši odsumporavanje tad se  u okoliš  emitira 14.100 tona SO2 godišnje. Ako se primjenjuju sva danas poznate metode  kontrole emisije, uključujući odsumporavanja dimnih plinova (dimnjak četke ), emitira se 7.000 tona SO2 godišnje .

3. Dušični oksid ( NOx ) :

NOx zagađenje uzrokuje stvaranje ozona s tla i smoga, što može izgorjeti plućno tkivo, pogoršati astmu te čini ljude osjetljivijima na kronične bolesti dišnog sustava .Ako se ne primjenjuju sustavi zaštite u okolinu se emitira 10.300 tona NOx godišnje. Kod primjene najmodernijih načina zaštite, uključujući i tehnologiju selektivne katalitičke redukcije,emitira se  3300 tona NOx godišnje.

4. Čestice: ( također se spominju kao čađa ili leteći pepeo)

Mogu uzrokovati kronični bronhitis,pogoršavaju astmu, izazivaju izmaglice i smetnje vida ali i preranu smrt. Nekontroilranim spaljivanjem  TC ovakvog kapaciteta   emitira 500 tona malih lebdećih čestica svake godine . Baghouses instaliran unutar dimnjaka može smanjiti emisiju i do 99 posto čestica

5. Živa :

TC  u  USA proizvedu i emitiraju  više od polovice ukupne količine žive  i toksičnih teških metala koji uzrokuje oštećenje mozga i srčanih problema.Samo 1/70 dio žličice žive na 144.000 m2 –površine jezera učini riblje meso zabranjenim za ljudsku konzumaciju. TC   emitira oko 170 tona žive svake godine . Tehnologija ubrizgavanja aktivnog ugljena može smanjiti emisiju žive i do 90 posto kada je u kombinaciji s baghouses .( ACI tehnologija se trenutno nalaze na samo 8 posto TC u SAD ).

Ostale štetne tvari emitirane po TC, ako su nekontrolirane, uključuju približno:

. 55 kg  olova,  2 kg kadmija , drugih toksičnih teških metala i uranija u tragovima.Baghouses mogu smanjiti emisije teških metala i do 90% .

. 720 tona ugljičnog monoksida, što uzrokuje glavobolje i dodatni stres za osobe s bolestima srca.

.220 tona ugljikovodika, hlapivih organskih spojeva ( VOC ), koji stvaraju ozon.

.100 kg  arsena, koji će izazvati rak u jednom od 100 ljudi koji piju vodu koja sadrži 50 dijelova na milijardu .

EIA Data Nescaum. “Control Technologies to Reduce Conventional and Hazardous Air Pollutants from Coal-Fired Power Plants.” March 31, 2011.
Kruti otpad

Oko  125 tisuća tona pepela i 193 tisuća tona mulja iz dimnjaka se mora sastrugati   svake godine . (Na nacionalnoj razini USA , najmanje 42 posto  ostataka  nakon spaljenog ugljena transportira se u odlagališta otpada neoznačen).

Otrovne tvari odložene  na otpad , uključujući  arsen, živu, krom i kadmij  mogu zagaditi izvore pitke vode i oštetiti vitalne organe ljudskog tijela i živčanog sustava .

Istraživanje je  pokazalo  da je jedno od svakih 100 djece koja piju podzemne vode kontaminirane arsenom  iz  otpada TC,  izloženo povećanom  riziku  za dobijanje  raka .       Odlaganjem otpada iz TC i  ekosustavi se oštećuju  ozbiljno a ponekad i trajno.

Ispuštanje vode

Kroz sustav  termoelektrana na ugljen, s protočnim sustavima hlađenja, prođe 70 do 180 milijardi litara vode tijekom jedne godine.Ta voda vraća se natrag u jezero, rijeku ili more . Toplija je ( do 20-25 ° C ) od vode u koju se ulijeva, stvara” toplinsko  zagađenje ” koje može smanjiti plodnost  i povećati  ugibanje  ribe .

Termolektrane na ugljen u svoje rashladne vode dodaju klor i druge otrovne kemikalije  kako bi smanjili rast algi. Te kemikalije također se ispuštaju natrag u okoliš .

Otpadna toplina

Velik dio topline proizvedene iz spaljenog ugljena se  gubi.TC na ugalj  koristi samo  oko 35 posto toplinske vrijednosti ugljena  za proizvodnju električne energije . Većina  topline se ispušta u atmosferu ili apsorbira u rashladne vode

TERMOCENTRALA NA  PRIRODNI PLIN

1.Ugljični dioksid    -emitirana količina CO2 po joulu utrošene energije za 44%  je manja od

Svi ostali elementI koji zagađuju okoliš  su u tisućama puta manjim  količinama nego kod pogona na ugalj.

Ugljični monoksid – 40 ppm

Sumpor dioksid – 1 ppm

Dušikovog oksida – 92 ppm

Čestice – 7 ppm

Usporedba štetnog utjecaja na okoliš ugljena i prirodnog plina kao pogonskih goriva za termocentralu  snage  600 MW

Količine koju emitira TC na ugljen

  Uz primjenu najmodernije zaštite i filtera Bez primjene zaštite i filtera
Zagađivač TC  na  Ugalj TC  na Plin
Ugljični dioksid (CO2) 3.5 mil tona 1.54 mil tona
Ugljični monoksid (CO) 720 tona

28 tona

Sumporni dioksid (SO2) 7.000 tona 700 kg
Dušični oksid (NOx)  3.300 tona 64 tone
  • ·         Čestice: ( također se spominju kao čađa ili leteći pepeo)
5 tona 4 tone
Živa 20 tona 0
Ugljikovodik (CH2) 220 tona 0
Ostali teški metali (olovo,kadmij,arsen,uranij..) 200 kg 0
Kruti otpad          (Pepeo,mulj,….) 350.000 tona 0

 

Ana Musa

lijepa-nasa.bloger.hr