Aktualno

Sjedište Centra za selektivni turizam bit će u Pločama

Iz Strateških fondova Europske unije Dubrovačko-neretvanska županija će za realizaciju četiri opsežna projekta dobiti ukupno oko 1,802 milijuna eura odnosno oko 13,570 milijuna kuna.

Od toga će samo kroz projekt održivog turističkog upravljanja jadranskom baštinom (akronim HERA) najjužnija županija kao jedna od 19 regija-partnera iz Grčke, Italije, Slovenije, Albanije, BiH, Hrvatske i Crne Gore te Srbije kao pridružene nejadranske države – partnera, dobiti 3,46 milijuna kuna.

Partneri s Jadrana


Projekt HERA poseban naglasak stavlja na rješavanje zajedničkih problema partnerskih zemalja na Jadranu koji se odnosi na nepostojanje integriranog plana upravljanja i promocije kulturne baštine u sektoru turizma.

Projekt HERA se suočava s nekim od najvećih izazova povezivanja kulture i turizma te nedostatkom integralnog pristupa upravljanju i promociji jadranske kulturne baštine, nedostatan napor u promociji ovog vida turizma izražene senzualnosti, velike razlike između stupnja razvijenosti turizma u pojedinim zemljama te nedostatak promocije Jadrana kao jedinstvene kulturne destinacije.

Stoga se projektom želi razviti zajednička platforma na području Jadrana za upravljanje i promociju održivog turizma. Centar će integrirati neretvanske turističke mogućnosti, a od odobrenog iznosa će se 2,27 milijuna kuna uložiti za uspostavu Centra za selektivne oblike turizma u dolini Neretve kojem se sjedište planira u rekonstruiranom objektu Doma kulture u Pločama.

Nakon završetka projekta muzej će se samofinancirati i neće “pasti” na teret proračuna grada Ploča ili Dubrovačko-neretvanske županije.

Samofinanciranje ustanove

Do sada je na pločanskom Domu kulture obavljen niz radova: promijenjena je aluminijska stolarija, postavljen novi parket u kinodvorani s 320 novih stolica, izmijenjena je hidrantska mreža, saniranio ravno krovište te obavljeni još neki radovi ukupne vrijednosti oko 1,5 milijuna kuna.

Većinu je zahvata financirala gradska uprava Ploča, ali je nužno zamijeniti stari i ugraditi novi sustav grijanja, klimatizacije i ventilacije koji je ugrađen još početkom 60-ih godina prošlog stoljeća kada je dom izgrađen za potrebe bivše JNA. Pločani su svjesni kako to nisu mala sredstva jer se Dom kulture nije sustavno održavao, ali će se, doznajemo, financirati odobrenim sredstvima EU IPAR fondova.

Ahmet KALAJDŽIĆ/SD
Foto: Arhiv CROPIX