Aktualno

Rogotinu novi ulaz za 7 milijuna kuna

Radovi na ulazu u Rogotin by Ante Sunjic

Već nekoliko mjeseci djelatnici zagrebačke tvrtke “Viadukt” realiziraju kapitalni projekt uređenja lijeve obale Crne rijeke u dužini od 220 metara i sanacije priključka lokalne ceste uz Crnu rijeku na Jadransku magistralu u Rogotinu, odnosno ulaz u Rogotin.

Završetkom projekta mještani Rogotina konačno će riješili jedan od najvećih problema. Postojeće stanje prometnice i križanja lokalne i državne ceste ne zadovoljava uvjete Zakona o sigurnosti prometa na cestama, što svjedoče i brojne nesreće na toj lokaciji, od kojih su neke imale tragičan epilog.

Na dionici lijeve obale Crne rijeke izgradit će se nogostup-šetnica, koji će se uklopiti na nogostup mosta na Magistrali. Šetnica na pilotima bit će široka 1,2 metra i izvest će se kao proširenje uz kolnik, u obali rijeke.


Osnovu sanacije priključka lokalne na državnu cestu čini korekcija postojeće širine i uzdužnog nagiba kolnika lokalne ceste u zoni priključka na državnu cestu, jer se sada lokalna cesta strmo penje na Jadransku magistralu.

Zatvaranje Magistrale

Na dionici će biti izgrađeno 49 pilota, za koje je probna bušenja obavila zagrebačka tvrtka “Geokon”. Trenutačno je cijelom dužinom zahvata nasut kameni materijal, kao radna podloga za bušenje i betoniranje pilota. Nakon završetka radova materijal će se ukloniti i očistit će se korito rijeke, koje će biti obloženo novim materijalom zbog zaštite riječnog pokosa i pilota od erodiranja. Prema riječima dipl. ing. Ivana Kosovića, voditelja radova u Rogotinu, aktivnosti se odvijaju prema planu.

– Do kraja idućega tjedna završava se bušenje pilota u šetnici, a počela je priprema nasipa za izvedbu armiranobetonskih greda. Krajem veljače rušit će se propust i zatvorit će se jedan trak Jadranske magistrale, što će potrajati do faze asfaltiranja – rekao je Kosović.

Mještani Rogotina će do završetka projekta ulaziti u naselje kroz skladište Ine. Vrijednost investicije, koja se planira završiti krajem svibnja, je oko sedam milijuna kuna, a u financiranju sudjeluju Grad Ploče, Županijska uprava za ceste i Hrvatske vode.

Svaki dan se buši 15 metara u dubinu

Posebnim strojem za bušenje armiranobetonskih pilota, marke CMV, djelatnici GK Grupe, podizvođača radova, obavljaju bušenje za pilote po principu rotacije, sa zaštitnom kolonom (vanjskom zaštitnom cijevi koja drži stijenke bušotine stabilnima). U tvrdu stijenu ulazi se dva-tri metra, prema glavnom projektu, i ugrađuje se armaturni koš. Beton se pomoću kontraktora spušta do dna bušotine. U ovakvim uvjetima buši se oko 15 metara dnevno.

 

Tekst i foto: Ante Šunjić

www.slobodnadalmacija.hr