Aktualno

Pozivni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Ploča u 2014. godini

Ploce

Na temelju članka 16. Odluke o javnim priznanjima Grada Ploča ( Službeni glasnik Grada Ploča broj 9/02,10/09 i 3/12), Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća r a s p i s u j e

P O Z I V N I   N A T J E Č A J

za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Ploča u 2014. godini


I.

Pozivaju se predlagatelji na podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Ploča u 2014. godini.

 

Pravo podnošenja prijedloga imaju:

1. Vijećnici Gradskog vijeća,

2. Gradonačelnik,

3. radna tijela Gradskog vijeća,

4. trgovačka društva, ustanove i druge pravne osobe s područja Grada,

5. mjesni odbori s područja Grada,

6. udruge građana s područja Grada i

7. građani Grada.

 

Preuzimanje priloga:

  Pozivni Natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu Nagrade Grada Ploča u 2014. godini