Aktualno

Potpore za razvoj poljoprivrednog gospodarstva i poduzetništva u 2014.

BESPOVRATNA SREDSTVA

Ulaganje u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG i djelatnosti u ruralnim područjima u rangu mikro i malih gospodarskih subjekata.
Potpore sa bespovratnim sredstvima za razvoj poljoprivrednog gospodarstva i poduzetništva u 2014. godini provoditi će se u kategorijama:
a) Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti na OPG

Cilj podmjere: je stvoriti alternativu za nedovoljno iskorištenu radnu snagu za zapošljavanje na gospodarstvu u nepoljoprivrednim djelatnostima i uslugama.


Ruralni turizam je dobar primjer komplementarne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, a mnogim obiteljskim gospodarstvima može pružiti priliku razviti održivu djelatnost na gospodarstvu.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici unutar ove mjere su nositelj ili članovi obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva.

Prihvatljiva ulaganja:

ulaganja u turizam
ulaganje u izravnu prodaju proizvoda
ulaganje u preradu
ulaganja u zanatske usluge i obrte vezane uz poljoprivredu, šumarstvo, tradiciju i izrada suvenira

Visina i intenzitet potpore:

minimalna vrijednost javne potpore po korisniku iznosi 3.500 €
maksimalna vrijednost javne potpore po korisniku iznosi 70.000 €

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih sredstava za pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području. Potpora se isplaćuje u najmanje dvije rate u razdoblju koje ne prelazi pet godina. Isplata zadnje rate uvjetovana je izvršenjem svih aktivnosti sadržanih u poslovnom planu.

b) Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima u rangu mikro i malih gospodarskih subjekata

Cilj podmjere: Cilj diversifikacije je pružiti ekonomsku aktivnost koja će privući ljude da žive i rade u ruralnim područjima.

Prihvatljivi korisnici:

mikro i mali gospodarski subjekti koje se bave nepoljoprivrednom djelatnošću osnovani kao OPG-i, obrti, trgovačka društva ili zadruge

Prihvatljiva ulaganja:

ulaganja u turizam na ruralnom području
preradu i traženje proizvoda
ulaganja u tradicijske obrte , suvenire
ulaganja u obnovljive izvore energije
pružanje usluga u ruralnim područjima (IT centri, radionice za popravak poljoprivrednih i šumarskih strojeva, dječji vrtić i igraonica za djecu, sportsko – rekreativnih centara za mlade i odrasle, veterinarske usluge, pružanje usluga opskrbe stanovništva ruralnih područja, usluga skrbi za starije i nemoćne osobe)

Visina potpore:

min vrijednost javne potpore po investiciji iznosi 3.500 €
max vrijednost javne potpore po korisniku iznosi 200.000 € u 3 kalendarske godine (primjenjuju se „de minimis“ pravila potpore)

Intenzitet potpore:

iskazan kao udio sredstava javne potpore u prihvatljivim izdacima investicije iznosi 50% prihvatljivih izdataka.

PRIPREMA: Za pripremu projekata potrebno je odmah poduzeti potrebne korake kako bi projekti bili spremni za prijavu na natječaje koji će se objavljivati u 2014. godine.

Prenosi: Adria bonus