Aktualno

Mišo Krstičević se očitovao o ovrsi kojom je Grad Ploče ovršen za preko 3 milijuna kuna od Konstruktora

Priopćenje gradonačelnika Krstičevića sa njegovog službenog profila prenosimo u cijelosti:

“Dragi sugrađani, kao netko tko se odgovorno odnosi prema Vašoj imovini, dužan sam Vas obavijestiti o sljedećem:

Grad Ploče zaprimio je presudu Županijskog suda u Zagrebu od 04. prosinca 2018. g. kojom se odbija žalba Grada Ploča i potvrđuje presuda Općinskog suda u Splitu od 17. svibnja 2017., a temeljem koje je dužan, isplatiti KONSTRUKTOR – INŽENJERING-u d.d. Split iznos od 821.253,17 kuna sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 21.05.2001. g. pa nadalje, sve do konačne isplate.
Također, Grad Ploče dužan je platiti zakonske zatezne kamate na plaćeni iznos od 134.163,08 kuna koje teku od 21.05.2001., te parnične trškove u iznosu od 70.597,09 zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od 17. svibnja 2017. g., a što u konačnici iznosi nešto više od 3 000 000, 00 kuna.


Riječ je o postupku između Grada Ploča kao investitora i KONSTRUKTOR – INŽENJERING-a d.d. Split, kao izvođača radova, koji se pokrenut 12. rujna 2002. g., radi isplate iznosa od 821.253,17 kuna po osnovi okončane situacije za izvedene radove na dogradnji i adaptaciji Doma zdravlja Ploče.

Prijedlog radi mirnog rješenja spora prvi put je zaprimljen u Grad Ploče 29.07.2015, a kojim se predlaže Gradu Pločama isplata glavnice i ½ dijela obračunskih kamata, u ukupnom iznosu od 2.019.880,83 kune.
Ističemo kako je u trenutku zaprimanja navedenog prijedloga, a koji je opetovano dostavljen 2.10.2015 g., dugovanje po osnovi zateznih kamata već dosegnulo iznos od 2.128.929,16 kuna.

S obzirom da prethodna gradska vlast nije pristupila sklapanju ponuđene nagodbe, opunomoćenik (odvjetnik) Grada Ploča, u svom dopisu od 1. rujna 2016. detaljno je opisao situaciju u ovom parničnom postupku, te ponovo ukazao na mogućnost da se postupak okonča sklapanjem nagodbe na način da Grad Ploče plati glavni dug, te da svaka stranka snosi svoje troškove.
Opunomoćenik (odvjetnik) Grada Ploča, svjestan alarmantnosti situacije, navedeno je ponovio i u dopisu od 23. rujna 2016.g., te dodatno istaknuo da je iznos zateznih kamata već značajno veći u odnosu na iznos glavnog duga, s obzirom da je proteklo već 16 godina od dana početka tijeka tih kamata.

Istog dana održano je i ročište na Općinskom sudu u Splitu, na kojem je opunomoćenik Konstruktor – Inženjeringa d.d. Split izrazio spremnost sklapanja nagodbe na novčanu svotu glavnog duga. Prijedlog nagodbe kojom se Grad Ploče obvezuje platiti samo glavnicu potraživanja u iznosu od 995.416,25 kuna, bez plaćanja zakonskih zateznih kamata, i to u 4 obroka, zaprimljen je u Gradu Pločama 7. listopada 2016 godine.
Dakle, da je tadašnja gradska vlast postupila po uputi svog opunomoćenika (odvjetnika) i sklopila predloženu nagodbu Konstruktor – Inženjering d.d. Split povukao bi tužbu u cijelosti, te bi svaka strana snosila svoje troškove postupka.

Ostaje nejasno zašto se tadašnja vlast Grada Ploča oglušila na brojne pokušaje mirnog rješenja spora, s obzirom na to da je tijekom postupka postalo razvidno kako Grad Ploče neće uspjeti dokazati svoje tvrdnje vezane uz sačinjavanje predmetne situacije. Jednim potpisom, odnosno prihvaćanjem nagodbe, bi danas u zajedničkoj blagajni svih Pločana bilo točno 2 040 078 (dvamilijunačetrdesettisućasedamdesetosam) kuna više.
Na žalost svih građana Grada Ploča presuda Županijskog suda u Zagrebu pravomoćna je i izvršna, a to znači da Grad Ploče dana 19.03.2019. ovršen od strane Konstruktor – Inženjering d.d. Split u stečaju sa točno 3 035 494,13 kuna.

Ponavljam, u listopadu 2016. g. postupak je mogao biti okončan isplaćivanjem iznosa od 955.416, 25 kuna.
Zaključno, zbog neplaćenih, a izvedenih radova iz 1998 godine na objektu Doma zdravlja u Pločama koji je danas Ustanova pod upravljanjem DNŽ, svi dosadašnji Gradonačelnici su u ime Grada Ploča, preko svojih opunomoćenika vodili spor u kojem se osporavao dio izvedenih radova na objektu. Taj isti spor je pravomoćno završen u korist Konstruktor – Inženjeringa d.d. Split, te je blagajna svih građana Grada Ploča ovršena sa nešto više od 3 milijuna kuna. Ostaju otvorena pitanja o odgovornosti svih onih koji su inicijalno odbili platiti račun, svih onih koji su nekritički ustrajali na vođenju spora, te svih onih koji su loše procjenili i odbijali pristati na nagodbu koja bi u jednom trenutku, a u odnosu na danas, ostavila u gradskoj blagajni 2 milijuna kuna više.