Aktualno

Kako nas varaju na vodi: Od 123 komunalca samo ih pet točno obračunava vodu!

Prema pisanju Večernjeg lista, samo pet od 123 komunalna poduzeća ispravno obračunava cijenu vode; preostalih 118 to radi pogrešno! Zaključak je to Državnog ureda za reviziju koji je Saboru pripremio izvješće “Ekonomska opravdanost razlika u cijeni komunalnih javnih usluga” za 2012.

Dok jedni korisnici usluga komunalnih poduzeća u vlasništvu gradova i općina vodu plaćaju previše, drugi je plaćaju premalo, a takve razlike nisu opravdane. Mjerila su dvostruka, kao i metodologija, o čemu u radu “Jesu li ekonomski opravdane razlike u cijeni vode” pišu dr. sc. Anto Bajo s Instituta za javne financije i dr. sc. Marko Primorac s Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

Novi udar na građane


Najavljeno poskupljenje cijene vode u ovoj godini novi je udar na građane, a opravdava se upravo rastom troškova isporučitelja usluga i vodnih naknada.

– U Hrvatskoj ne postoje cjelovite javno dostupne informacije o cijeni vode po pojedinim pružateljima usluga i korisnicima, a rijetke su i stručne i znanstvene analize njihova financijskog poslovanja – ističu Bajo i Primorac upozoravajući da razlike u cijenama nisu opravdane i nisu ujednačeni kriteriji po kojima utvrđuju cijenu vodnih usluga.

Ispravno to rade samo komunalci u Makarskoj, Splitu, Sinju, Čakovcu i Đurđevcu, svi ostali – pogrešno.

Većina ih u 2012. nije uskladila poslovanje

Društva se uglavnom nisu uskladila sa zakonskim zahtjevom prema kojem su se morali ustrojiti kao trgovačka društva ili javne ustanove koje se isključivo bave vodoopskrbom i odvodnjom, a njihovi su osnivači isključivo gradovi i općine.

– Isporučitelji su do prosinca 2012. trebali isključiti iz poslovanja sve druge djelatnosti, no većina ih u 2012. nije uskladila poslovanje – podsjećaju stručnjaci. Naknadno je taj rok produljen do kraja 2013. Cijene su morali obračunavati u skladu s načelima punog povrata troškova, socijalne prihvatljivosti i zaštite od monopola te poslovati prema mjerilima učinkovitog poslovanja. Prema uredbama koje je Vlada o tome donijela, cijene vodnih usluga trebaju biti ekonomske i pokrivati rashode pružanja usluga. A to uglavnom nije slučaj. Problema je mnogo: nejasna evidencija troškova za vodne usluge koja otežava formiranje adekvatne cijene, različiti omjeri fiksnih i varijabilnih cijena za pojedine isporučitelje, dvostruka naplata naknade za koncesiju koja poskupljuje vodu, višestruka naplata fiksnog dijela cijene za korisnike u zgradama bez posebnih vodomjera za svako kućanstvo, velike razlike u cijenama za građane i gospodarstvo prema kojima iznajmljivači neosnovano plaćaju nisku cijenu za građane, golemi gubici zbog dotrajalosti cjevovoda i vodosprema te u konačnici – loše upravljanje.

– Pojedina društva obračunavala su prodanu vodu drugim društvima po cijeni nižoj od najniže osnovne i nisu bila u mogućnosti osigurati pun povrat troškova, primjerice Istarski vodovod iz Buzeta slovenskom Rižanskom vodovodu Koper – objašnjavaju Bajo i Primorac te otkrivaju da su se nerazborito dijelile i donacije, a rashodi su negdje puno viši od prosjeka.

Iznadprosječni gubici

Dvojac se ne zaustavlja na kritikama; predlažu promjene i poboljšanja. Ponajprije, resorno ministarstvo i Vijeće za vodne usluge trebaju precizirati odredbe Uredbe o najnižoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova. Gradovi i općine zatim bi iz poslovanja trebali isključiti druge usluge, čime bi se riješio problem evidencije troškova, a u stambenim zgradama s više domaćinstava i zajedničkim vodomjerom raspodijeliti fiksni dio troška na stanove. Osim preispitivanja odnosa cijena za domaćinstva i gospodarstvo, učinkovitost tvrtki može se povećati udruživanjem više malih u veće.

 

Glavni problemi obračuna cijene voda

1. Loša evidencija troškova pružatelja usluga

2. Nedorečena uredba o najnižoj cijeni vode

3. Dvostruki obračun naknade za koncesiju

4. Višestruka naplata fiksnog dijela cijene

5. Razlike u cijeni kućanstva i gospodarstva (i unajmljivači plaćaju kao građani)

6. Gubici vode zbog dotrajalost mreže

7. Loše upravljanje: veliki rashodi, donacije…

 

Potencijalna rješenja za poboljšanje sustava

1. Resorno ministarstvo i Vijeće za vodne usluge trebaju precizirati odredbe Uredbe o najnižoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova

2. Gradovi i općine trebali bi iz djelatnosti komunalnog društva isključiti druge djelatnosti osim odvodnje i vodoopskrbe; u zgradama podijeliti fiksni dio cijene na više stanova

3. Mjerodavno ministarstvo u suradnji s gradovima i općinama treba razraditi plan postupnog spajanja malih trgovačkih društava u veća, čime bi povećali učinkovitost i osigurali ujednačenost cijene vodnih usluga

vecernji.hr