Aktualno

Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi

Na temelju članka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – pročišćeni tekst i 94/13), Župan objavljuje Javni poziv za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi Dubrovačko-neretvanska županija u 2014/2015. školskoj godini


I.

Dubrovačko-neretvanska županija nositelj je projekta „Zajedno možemo sve!“ prijavljenog na Poziv za dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta pod nazivom „Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“ iz Operativnog programa „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. Projektom će se izravno utjecati na povećanje socijalne uključenosti i integracije učenika s teškoćama u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija.

II.

Za postupak odabira pomoćnika u nastavi biti će zaduženo Povjerenstvo za odabir pomoćnika u nastavi koje će Zaključkom imenovati Župan Dubrovačko-neretvanske županije.

III.

Projektom je planiran odabir i zapošljavanje nezaposlenih osoba u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija kojima je kroz projekt odobreno financiranje pomoćnika u nastavi, a prema tablici koja se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva. S odabranim kandidatima škole će zaključit Ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci, na nepuno radno vrijeme (prema rasporedu koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva), a cijena sata rada pomoćnika iznosi 25,00 kuna po satu (neto) i sva pripadajuća porezna davanja i doprinosi, te novčana naknada u iznosu do 400,00 kuna mjesečno za troškove prijevoza na rad.

IV.

Osnovna zadaća pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama je pružanje neposredne podrške u razredu učenicima s teškoćama, pomoć u uključivanju u razredni kolektiv, savladavanje socijalno psiholoških prepreka i nastavnih sadržaja. Odabrani kandidati dužni su pohađati program uvođenja u rad s učenicima s poteškoćama koji će biti organiziran tijekom prva dva mjeseca od dana početka provedbe projekta u organizaciji Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, znanost i šport Dubrovačko-neretvanske županije.

V.

Pravo prijave na ovaj Poziv imaju kandidati koje ispunjavaju sljedeće uvjete:
– najmanje završena četvrogodišnja srednja škola
– da se nalazi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
– da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak
Prednost imaju kandidati koji su završili studije na edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetima.

VI.

Uz pisanu prijavu kandidati su dužni priložiti:
1. Životopis
2. Dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe ili diplome)
3. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci, preslik)
4. Dokaz da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (ne stariju od 3 mjeseca)
5. Nazive škola u kojima su voljni obavljati posao pomoćnika u nastavi prema vlastitoj preferenciji (sukladno popisu škola koji se nalazi u prilogu ovog Javnog poziva).

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane, a kandidati koji su poslali urednu prijavu, te koji zadovoljavaju tražene uvjete, bit će pozvani na testiranje koje će provesti Hrvatski zavod za zapošljavanje.

VII.

Pisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta, moraju biti poslane u roku od 8 dana od dana objave Javnog poziva na web stranici Dubrovačko-neretvanske županije, na adresu:

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, znanost i šport
Dubrovačko-neretvanska županija
20000 Dubrovnik
Pred Dvorom 1

s naznakom: “Javni poziv za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija u 2014/2015. školskoj godini – NE OTVARATI!”.

Za OŠ Vladimira Nazora Ploče potrebne 4 osobe

1 pomoćnik za učenika 4. razreda – 20 sati tjedno
1 pomoćnik za učenika 5. razreda – 10 sati tjedno
2 pomoćnika za 2 učenika 7. razreda – jedan pomoćnik 27 sati tjedno, a drugi 10 sati tjedno

NIKOLA DOBROSLAVIĆ
župan

Možda ti se sviđa

Burza
Aktualno Politika

ZSE objavila revidirane sastavnice indeksa i nova pravila

Redovna revizija dioničkog indeksa CROBEX rezultirala je izlaskom Luke Ploče (LKPC), Tiska (TISK), Viadukta (VDKT) i Vira (VIRO) iz indeksa,
Ploče
Aktualno Politika

Gradit će se novi ulazni kompleks Luke Ploče, u konzorciju i Viadukt

U Pločama je jučer potpisan ugovor o izgradnji ulaznog kompleksa Luke Ploče, vrijedan 85 milijuna kuna. Ugovor je u ime