Aktualno

HZZO objavio: Evo tko im se sve mora osobno javiti ako ne želi izgubiti zdravstveno osiguranje

I nakon što se jave HZZO-u, navedeni osiguranici to moraju raditi jednom u tri mjeseca. Ukoliko to ne učine, HZZO će ih odjaviti iz obaveznog zdravstvenog osiguranja pišu 24sata.hr.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) obavijestio je u ponedjeljak tko se sve osobno mora javiti njima kako bi zadržali status osiguranika u obaveznom zdravstvenom osiguranju.

Prema novom zakonu koji je na snagu stupio 1. travnja ove godine, promijenile su se određene stvari za nezaposlene, osiguranike HZZO-a koji se ne vode u evidenciji nezaposlenik osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ).


– Zakonom se propisuje obveza nezaposlenim osobama, osiguranicima HZZO-a, koji su na dan stupanja na snagu Zakona zatečeni u statusu osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju kao osobe s prebivalištem odnosno odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Hrvatskoj jer su se u propisanom roku prijavile HZZO-u, da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona, a najkasnije do 29. lipnja 2023. godine osobno pristupe u najbližu ustrojstvenu jedinicu HZZO-a radi provjere okolnosti na temelju kojih im je status utvrđen – navode u priopćenju.

Tko se sve mora javiti u HZZO

U obavezi osobnog pristupa HZZO-u nalaze se osiguranici koji su taj status stekli jer su izvršili prijavu HZZO-u u propisanom roku nakon:

  • prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja djelatnosti ili prestanka primanja naknade plaće na koju imaju pravo prema propisima obveznoga zdravstvenog osiguranja
  • prijevremenog prestanka služenja vojnog roka odnosno dragovoljnog služenja vojnog roka ili nakon isteka propisanog roka za služenje vojnog roka odnosno dragovoljnog služenja vojnog roka
  • otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena sigurnosna mjera obveznoga psihijatrijskog liječenja ili obveznoga liječenja od ovisnosti u zdravstvenoj ustanovi
  • navršenih 18 godina života
  • isteka školske godine u kojoj su završile redovito školovanje prema propisima o redovitom školovanju u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici odnosno nakon položenog završnog ispita.

Kako navode, i nakon prvog osobnog pristupa HZZO-u, koje je obavezno u roku od 90 dana od stupanja na snagu navedenog Zakona, ta obaveza i dalje ostaje na snazi. Odnosno, navedeni osiguranici moraju se jednom u tri mjeseca osobno javljati u HZZO radi daljnje redovite provjere okolnosti na temelju kojih im je status utvrđen, osim za vrijeme dok se vode u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a.

– Također, osiguranicima koji se ne vode u evidenciji nezaposlenih osoba zbog čega imaju obvezu osobnog pristupanja HZZO-u promijenjene su i oznake osnova osiguranja u evidenciji osiguranih osoba HZZO-a, a radi se o sljedećim oznakama 00185, 00186, 00187, 00190 i 00192. Da li pripadaju navedenoj kategoriji osiguranici mogu provjeriti na poveznici Provjera statusa obveznog i dopunskog zdravstvenog osiguranja (hzzo-net.hr) – navode.

Što ako se ne javite?

HZZO upozorava da ako osiguranici osobno ne pristupe u propisanim rokovima, odnosno najkasnije do zaključno s 29. lipnjem ove godine, a zatim jednom u tri mjeseca, HZZO će ih odjaviti iz obaveznog zdravstvenog osiguranja bez donošenja rješenja.

– U potonjem slučaju, a s obzirom da je obvezno zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj obveza, dužni su se javiti najbližoj ustrojstvenoj jedinici HZZO i regulirati status osigurane osobe HZZO-a prema jednoj od zakonskih osnova osiguranja za koju u tom momentu ispunjavaju propisane uvjete – stoji u priopćenju.

Osigurane osobe koje su status u obveznom zdravstvenom osiguranju stekle prema osnovi osiguranja za koju je Zakonom propisan uvjet prebivališta, stalnog boravka ili dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj, a koje na dan stupanja na snagu Zakona imaju prijavljen privremeni odlazak izvan Republike Hrvatske, sukladno Zakonu zadržavaju taj status još najduže 90 dana od dana njegova stupanja na snagu te će ih HZZO istekom toga roka odjaviti iz obveznoga zdravstvenog osiguranja po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja.

Osiguranim osobama koje su status u obveznom zdravstvenom osiguranju stekle ili će ga steći prema osnovi osiguranja za koju je Zakonom propisan uvjet prebivališta, stalnog boravka ili dugotrajnog boravišta u Republici Hrvatskoj prestaje status osigurane osobe gubitkom statusa osobe na prebivalištu, stalnom boravku ili dugotrajnom boravištu u Republici Hrvatskoj odnosno u slučaju prijave privremenog odlaska izvan Republike Hrvatske te će ih HZZO odjaviti iz obveznoga zdravstvenog osiguranja po službenoj dužnosti bez donošenja rješenja.

Učenici i studenti imaju rok za prijavu 30 dana

Osobama odjavljenima iz obveznoga zdravstvenog osiguranja zbog prethodno navedenih razloga, HZZO će izdati rješenje na njihov zahtjev.

– Dodatno želimo istaknuti kako je navedenim Zakonom za prethodno navedenu kategoriju osoba propisan i jedinstveni rok za prijavu na obvezno zdravstveno osiguranje te isti vrijedi i za redovite učenike i studente što znači da redoviti učenici i studenti od sada imaju rok za prijavu 30 dana, umjesto dosadašnjih 90 dana od dana isteka školske odnosno akademske godine u kojoj su završili redovito školovanje. Detaljnije se možete informirati u najbližoj ustrojstvenoj jedinici HZZO-a ili na besplatni telefon obveznog zdravstvenog osiguranja 0800 7979 – stoji u priopćenju.

Možda ti se sviđa

Burza
Aktualno Politika

ZSE objavila revidirane sastavnice indeksa i nova pravila

Redovna revizija dioničkog indeksa CROBEX rezultirala je izlaskom Luke Ploče (LKPC), Tiska (TISK), Viadukta (VDKT) i Vira (VIRO) iz indeksa,
Ploče
Aktualno Politika

Gradit će se novi ulazni kompleks Luke Ploče, u konzorciju i Viadukt

U Pločama je jučer potpisan ugovor o izgradnji ulaznog kompleksa Luke Ploče, vrijedan 85 milijuna kuna. Ugovor je u ime