Aktualno

Gradonačelnik Krešimir Vejić povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom

Budimo sudionici u uklanjanju prepreka i stvorimo društvo pristupačno svima

Danas je dan osoba s invaliditetom, dan kad bi se posebice trebali osvrnuti na naše sugrađane  koji su invaliditetom  spriječeni u obavljanju svakodnevnih aktivnosti.  Malim pomacima i promjenama u našem ponašanju, u mogućnosti smo olakšati njihovu svakodnevicu, te pomoći u stvaranju inkluzivnog društva senzibiliziranog za potrebe osoba s invaliditetom.
Povodom ovog dana pozivam sve građane na otvaranje vrata lokalne zajednice osobama s invaliditetom i njihovo aktivno uključivanje u svakodnevni život našeg društva.

Gradonačelnik  Krešimir Vejić