Aktualno

Ekskluzivno: Priopćenje udruge Građani za grad Ploče

Prvi donosimo priopćenje udruge Građani za grad Ploče vezano za najavljenu gradnju trafostanice u centru grada:

Poštovani,

vezano za Vaš upit glede očitovanja za najavljenu izgradnju trafostanice u samom centru grada Ploče očitujemo se kako slijedi.


Javnosti radi, još jednom valja napomenuti da prilikom početka prikupljanja potpisa za sazivanje referenduma za izmještanje trafostanice i dalekovoda iz centra grada u srpnju 2010. godine HEP i HAC nisu imali Potvrdu GLAVNOG PROJEKTA (čitaj : građevinsku dozvolu), ni lokacijsku dozvolu za kablovski rasplet s te lokacije kroz grad do krajnjih potrošača.

To ukazuje da bez prethodne promjene Prostornog plana nisu smjeli postavljati visokonaponske kablove od trafostanice kroz grad, jer je nedvojbeno utvrđeno da kablovski rasplet nije usklađen s Prostornim planom Grada Ploče.

Uzimajući u obzir sve okolnosti ovog slučaja, a prije svega činjenicu da je riječ o objektu s pripadajućim sadržajima (nadzemni dalekovodi) koji predstavlja potencijalnog uzročnika različitih bolesti za građane koji žive u širem okruženju, zatim da je nova lokacija predviđena za gradnju trafostanice neka vrst klina u urbani dio grada koji njezinom eventualnom izgradnjom gubi mogućnost širenja i pravilnog urbanog planiranja, uzimajući u obzir pad vrijednosti cijena nekretnina u širem središtu Grada Ploče te brojne druge razloge, Inicijativni odbor za raspisivanje referenduma koji je ujedno i osnivač udruge Građani za Grad Ploče pokrenuo je postupak prikupljanja potpisa građana na temelju kojih se može raspisati referendum.

U organizaciji udruge GRAĐANI ZA GRAD PLOČE prikupljeno je 2349 potpisa kojima se tražilo raspisivanje referenduma. Prikupljanje potpisa uredno je najavljeno putem medija, prethodno je informirano Ministarstvo unutarnjih poslova i stručne službe Grada Ploča, pa je za petnaestak dana koliko je trajala kampanja 2349 građana svojim potpisom zatražilo raspisivanje referenduma kako bi se ti isti građani na demokratski način, izjasnili kakav je pojedinačni stav svakog birača o ideji gradnje trafostanice i dalekovoda na novoj lokaciji.

Predstavnici udruge GRAĐANI ZA GRAD PLOČE su 23. srpnja 2010. godine predali potpise građana uvezane u knjigu zajedno s zahtjevom za raspisivanjem referenduma.

Međutim, nakon što su potpisi uručeni gradskim vlastima , isti su javno ustvrdili da nema potrebe za raspisivanjem referenduma, jer je broj građana koji su potpisali peticiju toliki da se njihova volja ne može ignorirati.

Sukladno tome, Gradsko vijeće u studenom 2010. godine prihvaća peticiju kao rezultat referenduma i donosi Zaljučak o očitovanju i zauzimanju stava o izmještanju lokacije izgradnje trafostanice 110/20(10) kV, kao i Zaključak o hitnom pristupanju izrade Odluke o izmjenama i dopunama PPUG Ploča sa svrhom iznalaženja nove lokacije trafostanice 110/20(10) kV.

Koliko su hitno pristupili izmjenama i dopunama PPUG Ploča vidljivo je danas.

HEP i Hac imali su u tom momentu ishođenu lokacijsku dozvolu, koja je u međuvremenu ukinuta nakon našeg zahtjeva za preispitivajnem iste koji je upućen Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Dubrovačko-neretvanske županije.

Tom prilikom ustanovili smo da je investitor ( HEP i HAC ) zatražio izdavanje Potvrde glavnog projekta 12.3.2009. godine, iako nisu bili ispunjeni uvjeti za izdavanje iste.

Činjenica je da investitor dana, 16.3.2011. godine još nije bio vlasnik zemljišta na kojem se trebala graditi trafostanica, iako je od sastanka na kojem je dogovorena nova lokacija prošlo više od 7 godina, a od zahtjeva građana za izmještanje trafostanice godina dana.

Ovdje valja napomenuti da sukladno odredbama Zakona o Prostornom uređenju i gradnji, investitor ukoliko nije podnio uredan zahtjev za Potvrdu glavnog projekta ima rok od trideset dana za ispunjenje traženih uvjeta. Ukoliko bi rečeni rok bio probijen, zahtjev bi valjalo odbiti.

U ovom slučaju HEP-u i HAC-u omogućeno je 730 dana ( ! ) za ispunjenje traženih uvjeta, umjesto zakonskih 30 dana. Tek nakon našeg podneska u kojem smo ukazali na ovaj propust i nakon prijetnje da ćemo tražiti kaznenu odgovornost odgovornih za ovaj propust poništena je Lokacijska dozvola za trafostanicu.

Bez ikakve sumnje, u posljednje četiri godine moglo se pronaći nekoliko primjerenijih lokacija od ove i isto tako mogle su se ishodovati odgovarajuće dozvole za izgradnju na drugoj lokaciji. Činjenica je i to da imamo vlast u gradu koja četiri godine nije u stanju provesti svoje vlastite odluke, stoga moramo ponoviti još jednom :

Gradonačelniče, građani našeg grada su 2010. godine nedvojbeno poručili što misle o trafostanici i dalekovodima na predloženim lokacijama.

Ovim putem, a u ime građana koji su se izjasnili da ne žele trafostanicu i dalekovode na predviđenim lokacijama, još jednom zahtijevamo od vas i gradskih službi da provodete Zaključke koje ste donijeli na Gradskom vijeću u djelo i napravite sve što je potrebno da izmjestite trafostanicu i dalekovode iz centra grada.

 

 

 Predsjednik UDRUGE GRAĐANI ZA GRAD PLOČE

Ivica Popovac