Aktualno

Career Day i Safety seminar 1. i 2. listopada u Pločama

U organizaciji Lučke uprave Ploče kao punopravnog partnera unutar INTERMODADRIA projekta održati će se dva događaja, riječ je o danu karijera – Career Day i seminaru o sigurnosti na lučkom području – Safety seminaru.

Career Day održat će se u srijedu 1. listopada 2014.g. u Domu športova (Mini Art dvorana) u Pločama.

– Za ciljeve ima upoznati zainteresiranu javnost o poslovanju dionika lučkog sustava s naglaskom na aktivne kadrove i one one koji će biti potrebni u budućim projektima te povećati atraktivnost trenutnih i potencijalnih zanimanja u kvalitetnom poslovanju lučke zajednice. Danu karijera prisustvovati će predstavnici najvažnijih dionika u lučkoj zajednici sa svojim prezentacijama te predstavnici osnovnih i srednjih škola, sveučilišta i veleučilišta.


Safety seminar održat će se 2. listopada 2014.g. u Domu športova (Mini Art dvorana) u Pločama.

– Za svrhu ima upoznati zainteresiranu javnost o poslovanju dionika lučkog sustava s naglaskom na provedbi povećanja sigurnosti tijekom rada. Safety seminaru prisustvovat će predstavnici najvažnijih dionika u lučkoj zajednici sa svojim prezentacijama o izvršavanju regula sigurnosti, zakonskih okvira u pogledu zaštite na radu i korištenja novih tehnologija u svrhu praktične edukacije za smanjenje rizika materijalne štete i fizičkih ozljeda na radu.

Prilikom Safety seminara održat će se i prezentacija Watermode projekta. Svrha projekta je promicati koordinaciju između privatnih i javnih sudionika koji se bave logistikom i prostornim planiranjem u svrhu boljeg upravljanja multimodalnim transportnim rješenjima.

Za cilj postavlja unaprijeđenje integracije vodnog prometa u logističkom lancu podupirući pritom transnacionalnu dimenziju u nacionalnim i lokalnim strategijama za valorizaciju morskih i riječnih plovnih puteva.

Lučka uprava Ploče