Aktualno

Ana Musa: Zahtjev Hrvatskih voda nije osnovan!

Dok sam ovih dana Opuzencima pokazivala  znamenite lokacije po Vukovaru, jedna me je gospođa upitala što više volim: Neretvu ili Vukovar. Nisam znala i ne znam odgovor na to pitanje, jer kad sam u Neretvi, jedva čekam vidjeti svoj Vukovar, a  kad sam ovdje, Neretva mi silno nedostaje. Onda je žena upitala: „A priroda?“. E, tu nema dvojbe, tu ću uvijek isto odgovoriti: za mene nigdje  nema takve prirode kao u Neretvi, ona je po svojoj ljepoti doista jedinstvena.

Zato nije čudo što sam usred Vukovara danas imala sastanak sa jednim poznatim kolegom ekologom radi Neretvanske brane. Za one koji ne znaju valja napomenuti da je 5. studenog o.g. Grad Ploče zaprimio dokument o lokacijskoj dozvoli za zahvat u prostoru sustava navodnjavanja Donja Neretva , koju je izdalo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja na zahtjev Hrvatskih voda. U dozvoli piše da je zahtjev osnovan, iako je čak i Lučka kapetanija Ploče u svome dopisu  Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture navela da je iz dostavljene dokumentacije nejasno kako će se odvijati plovidba prema luci i iz luke Metković, koja je otvorena za međunarodni promet.

Uvidom u raspoloživu dokumentaciju i laiku je jasno da zahtjev NIJE OSNOVAN, jer ima bitnih pogrešaka pri ocjeni prihvatljivosti, i nedostatak maritimne studije koju inače uvjetuje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, pa je tim čudnije da je  Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja i bez te studije izdalo lokacijsku dozvolu.


U svakom slučaju,  naša tužba na Studiju o utjecaju na okoliš  zahvata brane ispod Opuzena stoji na Upravnom sudu već tri godine, i ne znam kako se  bez završene procedure može krenuti u izdavanje lokacijske dozvole. Idemo sa novom tužbom, ovoga puta zbog nezakonito izdane  lokacijske dozvole, pa kud puklo. Inače, ako mi izgubimo spor onda postoji zakonska mogućnost da mi budemo tuženi  zbog nanesene štete investitoru.  Ali, o tom potom.

Pošto je od samog početka i Grad Ploče bio protiv ovoga zahvata, iskreno se nadam da će i oni u zakonskom roku podnijeti tužbu protiv ove lokacijske dozvole .

 

lijepa-nasa.bloger.hr