Aktualno Kultura

Ana Musa: Tražimo nulto mjerenje i kumulativni proračun utjecaja zračenja!

Neionizirajuće zračenje su elektromagnetska polja i elektromagnetski valovi koje stvaraju dalekovodi, odašiljači, električni vodovi i veći ili manji električni uređaji koje svakodnevno koristimo. Zakonom o zaštiti od neionizirajućeg zračenja uređuje se zaštita od toga zračenja u svrhu smanjivanja opasnosti za zdravlje osoba koje rukuju izvorima neionizirajućeg zračenja i osoba koje su izložene neionizirajućem zračenju. Mislite li da bi postojao ovaj zakon da to zračenje nije opasno za zdravlje ljudi? Stručnjaci me uvjeravaju da je to zračenje već sada, prije izgradnje trafostanice sigurno iznad dozvoljene granice. Ali gdje i kako to saznati?

Obzirom da je u tijeku priprema izmjena i dopuna Prostornoga plana uređenja Grada Ploča eto nam jedinstvene prilike i da saznamo kakvo nam je tzv. nulto stanje, i kakvo će biti kad se na njega dodaju još i ova nova zračenja. A eto i prilike da konačno izmjestimo TS na pravo mjesto, tamo gdje je i planirana. Čudo jedno kako pojedinci optužuju tzv. zelene da su protiv svega, svih izgradnji, što je notorna laž. Ono što tražimo je samo održivi razvoj, da se društvo, tj. Grad Ploče razvija na način da taj razvoj ne škodi ljudima i prirodi. Zar je to grijeh? Tražimo da se trafostanica gradi, ali dalje od područja povećane osjetljivosti, odnosno, dalje od stambenog i poslovnog dijela grada.

Treba li ovdje štititi građane ili razne privatne interese, kapitaliste, kojima je, naravno, puno jeftinije graditi tu, pokraj nas.


Baš zbog toga smo danas, temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama, a u skladu s člankom 24. Zakona o zaštiti od neionizirajućeg zračenja (NN 91/10) na adrese mjerodavnih ministarstava uputili zamolbu za dostavu podataka o provedbi mjera zaštite od neionizirajućeg zračenja svih izvora tog zračenja (elektroenergetski sustavi: vodovi, TS, rasklopna postrojenja, uređaji koji se primjenjuju u zdravstvu, industriji, izgrađenih i u uporabi od strane HEPa, HŽa, Luke Ploče, Doma zdravlja, telekomunikacijskih sustava i ostalih na području Grada).

Svakako želimo do javne rasprave o izmjenama i dopunama Prostornoga plana uređenja našega grada imati podatke o sadašnjem stanju, s podacima o pojedinim registriranim izvorima za koje postoje odobrenja Ministarstva zdravlja (odobrenja i podaci o mjerenju).

Kako imamo spoznaje da je na području Grada Ploča izgrađen i u uporabi veliki broj izvora neionizirajućeg zračenja za koje po našem saznanju, nema nikakvih mjerenja, a nalaze se na području stambeno-poslovne zone, tražimo nulto mjerenje i kumulativni proračun utjecaja zračenja na zonu povećane osjetljivosti, kako bismo dobivene rezultate mogli kvalitetno primijeniti pri izradi navedenog Plana i buduće gradnje.

lijepa-nasa.bloger.hr