Sponzorirani članak

Ako si za Zeleni razvoj biraj RESTART koaliciju!

Klimatske promjene i s njima direktno povezana neodrživa potrošnja resursa te degradacija okoliša i prirode  moraju biti uračunate u sve buduće strategije i razvojne planove svih država i društava. S obzirom na činjenicu da koncept održivog razvoja podrazumijeva ravnotežu između tri stupa na kojima počiva svako društvo: zaštiti okoliša i prirode, gospodarskom razvoju te društvenoj pravdi; da nijedno društvo nije održivo ukoliko sva tri stupa održivog razvoja nisu u ravnoteži te imajući na umu činjenicu da je središnja paradigma globaliziranog svijeta još uvijek ona gospodarska i to dominantno konzumerističkog predznaka, politika zelenog razvoja Restart koalicije usmjerena je prema implementaciji koncepta kružne, odnosno cirkularne ekonomije kao provedbi ideje održivog razvoja u području gospodarstva.

Cilj cirkularne/kružne ekonomije je od manje stvoriti više. Ovaj ekonomski koncept  budućnosti  mijenja  uvjerenje  da je  dodanu  vrijednost  i  gospodarski  rast  i razvoj, a time i otvaranje novih radnih mjesta, moguće postići samo mehaničkim povećanjem novih proizvoda, a time i mahnitim iskorištavanjem već sada izuzetno osiromašenih prirodnih resursa. Umjesto kvantitete, cirkularna ekonomija donosi ideju kvalitete i dugotrajne vrijednosti proizvoda stvorenih kroz kreativne ideje jer su ideje te koje donose dodanu i dugotrajnu, održivu vrijednost. U tom smislu je cirkularna ekonomija revolucionarni koncept ekonomije 21. stoljeća koji odgovara na globalnu krizu okoliša i klimatske promjene.

Restart koalicija će pokrenuti  zelenu  transformaciju  Hrvatske implementacijom konkretnih projekata iz sljedećih pod-koncepata kružne/cirkularne ekonomije:


1) održivo  gospodarenje  otpadom  i  sekundarnim  resursima  koje  se često poistovjećuje i  s usavršenim sustavom integriranog gospodarenja otpadom baziranog na 3R modelu (reduce, reuse, recycle) te novijim varijantama downcycling i upcycling;

2) biogospodarstvo   koje   podrazumijeva   gospodarstvo   koje   se   temelji   na   održivim alternativama  globalno  raširenim  neodrživim  proizvodima  (npr.  plastika)  i  neodrživim gospodarskim praksama temeljenim na neobnovljivim fosilnim i drugim resursima;

3) kreativna  ekonomija  koja  podrazumijeva  gospodarski  razvoj  koji  nije  utemeljen  na eksploataciji  resursa,  već  na  eksploataciji  ideja,  inovacija  i  kreativnosti.  Kreativna ekonomija  dio  je  koncepta  kružne  ekonomije  jer  glavni  naglasak  stavlja  na  inovacije  i kreativnost, stvarajući dodanu vrijednost u iskorištavanju ideja, a ne iskorištavanju resursa.

Kada govorimo o zelenom razvoju kao strateškoj odrednici razvoja RH, potrebno je jasno ukazati na koje ključne čimbenike svojim politikama i programskim rješenjima zeleni razvoj utječe, a to su:

  1. a) Utjecaj na gospodarstvo (stvaranje novih dodanih vrijednosti unutar gospodarskih procesa uvažavajući prirodne potencijale i specifičnosti područja na kojem se ti procesi trebaju odvijati. Potrebno je ekonomska razvojna rješenje graditi na principu unutarnjeg prema vanjskom, tj. kroz definiranje specifičnosti, potencijala i potreba određenog područja razvijati gospodarske aktivnosti, a ne isključivo prilagođavati određeno područje potrebama kapitala koji u većini slučajeva nema za cilj dugoročni održivi razvoj, već brzo oplođivanje bez obzira na cijenu koju će za to platiti okruženje i pripadajuće mu stanovništvo),
  2. b) Utjecaj na društvo (provođenje politika i programskih rješenje zelenog razvoja nije moguće ostvariti bez jasno definirane institucionalne podrške. Stoga je potrebno kroz institucije razvijati kontinuirane politike i aktivnosti kojima će se podizati svijest o ulozi pojedinca u samoodrživom razvoju  društva.  Paralelno  s  implementacijom  jasno  vidljivih  programskih  rješenja,  potrebno  je promovirati  potrebu  promjene  svijesti  pojedinca  prema  društvenim  vrijednostima  koje  su  se tijekom brzog tehnološkog razvoja i potrošačkog stila življenja izgubile ili su postale nepoželjne),
  3. c) Utjecaj na okolišš (provođenje politika zelenog razvoja kao strateške odrednice društvenog razvoja, u konačnici mora rezultirati održivim ekološkim otiskom tj. otiskom koji će omogućiti prirodnu regeneraciju bio    Svjedoci  smo  kako  narušena  prirodna  ravnoteža  svojim klimatskim djelovanjem utječe kako na žživote svakog pojedinca tako i na ekonomije i gospodarstvo samih društava).

Iako je Vlada Republike Hrvatske trebala tijekom 2019. godine predložiti, a Hrvatski sabor raspraviti i usvojiti novu Strategiju održivog razvitka Republike Hrvatske jer je prva Strategija održivog razvitka usvojena 2009. godine s razdobljem implementacije do 2019. godine, ovaj dokument nije ni izrađen, a kamoli usvojen.

Stoga, izađi i promijeni. Biraj listu broj 13., biraj RESTART koaliciju, biraj Zeleni razvoj Hrvatske! 

Možda ti se sviđa

Sponzorirani članak

VALENTINOVO U OPTICI VAN GOGH: Do sedamdeset posto popusta za sve zaljubljene Pločane

Bliži se Valentinovo, dan zaljubljenih posvećen izražavanju ljubavi voljenoj osobi. To je ujedno i dan kada nastojimo svojim voljenima pokloniti
mia franić by željko šunjić
Sponzorirani članak

Atraktivna ljepotica plijenila pažnju na splitskim ulicama

Najljepša Hrvatica po mišljenju časopisa Globus za 2011. godinu, Mia Franić ovih dana neumorno radi. Spoj ljepote i pameti omogućio