Regija

Što se radi na cesti između Metkovića i Opuzena

Radovi Opuzen-Metkovic

Radovi na državnoj cesti D9 između Metkovića i Opuzena posljednji mjesec dana uvelike otežavaju promet i gospodarske djelatnosti uz tu prometnicu, a lokalno se stanovništvo tuži na prašinu. Ovdje nećemo ulaziti u to jesu li radovi mogli započeti ranije i je li baš trebalo na kompletnoj dionici dugoj 5.897 m odjednom skinuti asfaltni sloj ili se moglo raditi dio po dio. Evo što se, zapravo, radi.
Svi znamo da je cesta između Metkovića i Opuzena odavna u lošemu stanju, ne samo zbog dotrajala asfalta nego i zbog toga što je na nekim dijelovima podosta nagnuta, što predstavlja opasnost u prometu. Osim toga, tijekom godina do nje su napravljeni mnogi prilazi s polja i građevina koje su uz nju niknule, a koji su, pravno gledano, ilegalni.
Stoga su Hrvatske ceste odlučile temeljito sanirati i rekonstruirati dionicu od raskrižja s Ulicom sv. Franje Asiškoga (ispod Lidla) u Metkoviću pa do istočnog ulaza u Opuzen u duljini od gotovo šest kilometara. Osim toga, na dijelovima uz privatne i gospodarske građevine izvest će se sporedne ceste (treći prometni trak) koje će služiti kao priključak na cestu, a bit će riješena oborinska odvodnja te projektirana nova horizontalna i vertikalna signalizacija.
Veći zahvati izvest će se i na nekoliko raskrižja, dok će se četiri autobusna stajališta izmjestiti, kako bi udovoljavala važećim propisima. Na nekim mjestima morat će se izmjestiti i stupovi javne rasvjete.
Osim rekonstrukcije raskrižja najveća novost bit će sporedne ceste koje će objediniti više dosadašnjih nelegalnih priključaka u naseljenim dijelovima. Radi se, zapravo, o jednosmjernim prometnim tracima koji će s jedne strane imati prilaz s glave ceste, a s druge izlaz na nju. Tako će se više kuća u nizu služiti istom sporednom cestom. Njihova ukupna duljina bit će 900 m. Isto tako, radi sigurnosti pješaka, na pojedinom će dijelovima biti izgrađeno ukupno 1.900 m nogostupa. Sve sporedne ceste od glavne će biti odvojene povišenim otokom ili nogostupom.
Završetak radova predviđen je polovinom rujna, no čini se da će biti gotovi puno prije, vjerojatno već u lipnju.

Skica raskrsca Klada-Krvavac

Radovi Opuzen-Metkovic, ulaz u Opuzen


Tekst i foto: www.metkovic.hr