Regija

Općina Pojezerje zapošljava 9 žena u sklopu projekta “Zaželimo zajedno”

Općina Pojezerje raspisala je Javni natječaj za prijam u radni odnos 9 radnica na određeno vrijeme u sklopu projekta „Zaželimo zajedno“.

Naziv radnog mjesta: Radnica za pomoć i potporu starijim osobama i/ili osobama u nepovoljnom položaju.

Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno (6 mjeseci), puno radno vrijeme. Mjesto rada: Općina Pojezerje.


Opis poslova:

• pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština

• pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika

• pomoć u pranju i glačanju rublja

• pomoć u održavanju vlastite higijene i osobnog izgleda

• posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.)

• pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje

• uključivanje korisnika u društvo, pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima (u okviru radnog vremena).

(Svaka zaposlena žena pružat će usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih korisnika.)

Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijem u radni odnos:

• ženski spol

• punoljetnost

• najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje (SSS)

• prijava u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Prednost pri zapošljavanju imaju:

žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Način ostvarivanja prednosti:

Kandidati su u prijavi dužni naznačiti kojoj skupini iz točke Prednost pri zapošljavanju imaju pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu:

– Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)

– Žene s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u registar osoba s invaliditetom)

– Žrtve trgovanja ljudima (uvjerenje potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima)

– Žrtve obiteljskog nasilja uvjerenje potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)

– Azilatnice (odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)

– Žene koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. (rješenje / uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)

– Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila o ovisnosti o drogama

– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci ( potvrda o otpuštanju)

– Pripadnice romske nacionalne manjine ( izjava osobe o pripadnosti)

– Beskućnice (rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica).

Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem maila:

opcina.pojezerje@du.t-com.hr

Način podnošenja Prijave: putem pošte na adresu Općina Pojezerje, Otrić-Seoci 154/2, 20342 Otrić-Seoci u zatvorenoj omotnici, s naznakom: Za javni natječaj za zapošljavanje u sklopu projekta „Zaželimo zajedno“ – „NE OTVARAJ“.

Rok za podnošenje prijave: 8 dana od datuma objave natječaja (ubrajajući dan objave).

Možda ti se sviđa

Crna kronika Regija

Uzeli su 44 milijuna kuna kredita, firme poslali u stečaj, novac nisu vratili

“Slobodna” mjesecima traži odgovore na pitanje o tome na koji je način, po kojim uvjetima i komu od 2002. do
Kino Metković
Kultura Regija

Metkoviću 300 tisuća kuna za kino

Ministarstvo kulture RH odobrilo je Gradu Metkoviću, tj. Gradskom kulturnom središtu Metković 300 tisuća kuna za nabavu digitalne kinoopreme za