Regija

Općina Gradac raspisala natječaj za stipendiranje studenata u 2022./2023.

Općina Gradac raspisala je natječaj za stipendiranje studenata u školskoj godini 2022./2023.

VISINA STIPENDIJA:

Općina Gradac dodjeljuje stipendije za studente koji se školuju na sveučilištima osnovanim od strane Republike Hrvatske (tzv. državnim fakultetima), na području Republike Hrvatske i prostoru Europske unije u visini 750,00 kn mjesečno. Stipendija se dodjeljuje za period od listopada 2022. (početak akademske godine) do rujna 2023. godine (završetak akademske godine).


UVJETI NATJEČAJA:

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju redoviti studenti prve, druge, treće, četvrte, pete i šeste godine studija koji su upisali tekuću godinu, te su od svih položenih ispita na prethodnoj godini studija postigli stvarni prosjek ocjena najmanje 3,80 te postigli u prethodnoj godini najmanje 45 ECTS bodova. Prosjek ocjena za studente prve godine studija mora biti najmanje 4,80 iz prethodne godine srednje četverogodišnje škole, odnosno najmanje 4,70 iz prethodne godine gimnazije.

Natječaj se objavljuje na oglasnim pločama Općine Gradac, na web i facebook stranici Općine Gradac.

Svi sudionici natječaja kao i jedan od roditelja moraju imati prebivalište na području općine Gradac najmanje posljednjih pet godina prije objavljivanja natječaja.

Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji se obrazuju uz rad kao i studenti koji već primaju stipendiju po drugoj osnovi. Pravo na stipendiju ne mogu ostvariti studenti koji nisu pohađali srednju školu u Republici Hrvatskoj ili drugoj članici Europske unije.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

Na natječaj je potrebno priložiti:
1. Molbu
2. Presliku domovnice
3. Uvjerenje MUP-a o prebivalištu za podnositelja prijave i jednog od roditelja za posljednjih pet godina
4. Potvrdu sveučilišta o upisu studenta za školsku godinu 2022./2023.
5. Izjava podnositelja prijave da ne prima stipendiju po drugoj osnovi
6. Ovjereni prijepis ocjena s izračunatim stvarnim prosjekom ocjena svih položenih ispita iz prethodne godine, te ovjereni prijepis ostvarenih ECTS bodova, odnosno svjedodžbu prethodne godine školovanja.
7. Srednjoškolsku diplomu/svjedodžbu kao dokaz pohađanja škole u Republici Hrvatskoj ili nekoj drugoj članici Europske unije (za podnositelje zahtjeva koji se prvi put javljaju na natječaj).

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 14 (četrnaest) dana od dana objave natječaja zaključno s 17. listopada 2022. općinskom načelniku općine Gradac, Stjepana Radića 3, 21330 Gradac.
Prijave dostavljene izvan roka i bez potrebne dokumentacije neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja sudionici će biti obaviješteni u roku od 7 (sedam) dana od dana zaključenja natječaja.

Možda ti se sviđa

Crna kronika Regija

Uzeli su 44 milijuna kuna kredita, firme poslali u stečaj, novac nisu vratili

“Slobodna” mjesecima traži odgovore na pitanje o tome na koji je način, po kojim uvjetima i komu od 2002. do
Kino Metković
Kultura Regija

Metkoviću 300 tisuća kuna za kino

Ministarstvo kulture RH odobrilo je Gradu Metkoviću, tj. Gradskom kulturnom središtu Metković 300 tisuća kuna za nabavu digitalne kinoopreme za