Regija

Odgovorno korištenje sredstava za zaštitu bilja preduvjet za zaštitu pčela i divljih oprašivača

Pesticidi su i dalje jedan od uzroka smanjenja broja oprašivača, stoga se njihov učinak mora ublažiti ciljanim politikama i praksama. U okviru strategije “Od polja do stola” i Strategije za bioraznolikost Komisija se obvezala do 2030. smanjiti upotrebu pesticida i rizike od njih te upotrebu opasnijih pesticida za 50 %. Ti se ciljevi namjeravaju ostvariti prvenstveno predloženom Uredbom o održivoj upotrebi sredstava za zaštitu bilja, koja još nije stupila na snagu, piše Dubrovački vjesnik.


U cilju smanjenja rizika za pčele, Ministarstvo poljoprivrede je već i prije objave navedene Uredbe, novim Zakonom o održivoj uporabi pesticida iz travnja 2022. godine, propisalo zaštitu pčela i divljih oprašivača, tako što je propisana zabrana primjene pesticida opasnih za pčele (uključujući medonosne pčele, bumbare i solitarne pčele) u vrijeme cvatnje poljoprivrednih kultura, odnosno u vrijeme cvatnje flore i korovne flore koja služi za zatravljivanje u višegodišnjim nasadima te koja u vrijeme tretiranja mora biti pokošena. Navedenim Zakonom propisano je da profesionalni korisnici pesticida moraju o svakom tretiranju pesticidom opasnim za pčele (prije obavljanja tretiranja) obavijestiti Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama.

U cilju podizanja svijesti o učincima pesticida na pčele i druge oprašivače, Ministarstvo poljoprivrede organizira i provodi izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. Kako bi mogao kupiti i primijeniti pesticide namijenjene profesionalnim korisnicima, poljoprivredni proizvođač mora imati valjanu potvrdu kojom dokazuje da je prošao izobrazbu o održivoj uporabi pesticida te stekao znanja da može postupati u cilju smanjenja rizika i negativnih učinaka od uporabe pesticida na način koji osigurava visoku razinu zaštite zdravlja ljudi i životinja te zaštite okoliša i očuvanja biološke raznolikosti. Ukupno su od strane Ministarstva poljoprivrede u 2022. provedeno 142 osnovne izobrazbe za 1611 korisnika sredstava za zaštitu bilja te 263 dopunske izobrazbe za 4545 obveznika, dok je do sada u 2023. godini održano 36 osnovnih izobrazbi za 569 polaznika te 81 dopunskih izobrazbi za 1343 polaznika. Također, u prijedlogu Pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida koji će uskoro biti upućen u e-savjetovanje za obavezan dio vježbi je predložena i zaštita pčela, koja je do sad bila samo u teorijskom dijelu nastave.

Između ostalog, i u cilju dodatne zaštite ove vrijedne proizvodnje, nadograđen je Fitosanitarni informacijski sustav kako bi pružao detaljnije informacije o kupnji sredstava za zaštitu bilja, a u planu je i nadogradnja sustava preko kojeg će Hrvatski pčelarski savez automatski dobivati informacije iz FIS sustava o tretiranju pesticidima opasnim za pčele, a sve s ciljem pravovremenog obavještavanja pčelara te sprječavanja pomora pčela uzrokovanih pesticidima.

Svim navedenim aktivnostima je cilj osigurati sve preduvjete za zaštitu, opstojnost i unaprjeđenje pčelarske proizvodnje, s obzirom na neizmjernu važnost uloge pčela kao oprašivača u proizvodnji hrane i očuvanju bioraznolikosti, čemu u prilog govori i činjenica da je omotnica za pčelarski sektor u novom programskom razdoblju povećana za približno 60 posto.

Apeliramo na sve profesionalne korisnike da se pridržavaju uputa na etiketi sredstva za zaštitu bilja kojim namjeravaju tretirati svoje poljoprivredne kulture te odredbi Zakona o održivoj uporabi pesticida o zabrani tretiranja u vrijeme cvatnje poljoprivredne kulture i u vrijeme cvatnje korovne flore, kao i da prije tretiranja pesticidima opasnim za pčele i druge oprašivače obavijeste Hrvatski pčelarski savez i povjerenike za izvođenje evidencije pčelara i pčelinjaka te katastra pčelinjih paša po županijama i pčelarskim udrugama.

Piše: Stanislav Soldo/Dubrovacki.slobodnadalmacija.hr

Možda ti se sviđa

Crna kronika Regija

Uzeli su 44 milijuna kuna kredita, firme poslali u stečaj, novac nisu vratili

“Slobodna” mjesecima traži odgovore na pitanje o tome na koji je način, po kojim uvjetima i komu od 2002. do
Kino Metković
Kultura Regija

Metkoviću 300 tisuća kuna za kino

Ministarstvo kulture RH odobrilo je Gradu Metkoviću, tj. Gradskom kulturnom središtu Metković 300 tisuća kuna za nabavu digitalne kinoopreme za