Regija

Obavijest posjednicima bilja domaćina sredozemne voćne muhe Ceratitis capitata (Wiedemann)!

Obavijest posjednicima bilja domaćina sredozemne voćne muhe Ceratitis capitata (Wiedemann) !


Podsjećamo proizvođače smokava i agruma na postupanje prema Naredbi (NN 53/2023) o poduzimanju mjera za sprječavanje širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe – Ceratitis capitata (Wiedemann)

 Dubrovačko-neretvanska županija s naglaskom na dolinu rijeke Neretve te administrativno područje gradova Opuzen, Metković i Ploče , općina Slivno, Kula Norinska i Zažablje  obuhvaćaju područje od posebnog gospodarskog značaja .

Posjednici biljaka domaćina sredozemne voćne muhe obvezni su:

1. Radi sprječavanja širenja i suzbijanja sredozemne voćne muhe na ugroženim područjima iz članka 3. stavka 1. točke 1. ove Naredbe, specijalizirani subjekti i osobe koje nisu specijalizirani subjekti, a u čijem su posjedu biljke domaćini sredozemne voćne muhe obvezni su:

1. redovito krčiti samonikle biljke domaćine sredozemne voćne muhe na svojim posjedima

2. zapušteno poljoprivredno zemljište privesti poljoprivrednoj proizvodnji te ga redovito održavati i obrađivati u skladu s odredbama propisa koji uređuje održavanje, zaštitu, korištenje, namjenu, naknadu i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem

3. provoditi higijenske mjere prikupljanja i zbrinjavanja svih otpalih plodova s tla, odnosno provoditi mjere prikupljanja zaraženih, oštećenih, trulih i odbačenih plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe tijekom berbe ili najkasnije u roku od 24 sata nakon berbe, otkupa, sortiranja, pakiranja ili prikupljanja u skladištu plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe te ih zbrinjavati na jedan od sljedećih načina kojim će se učinkovito uništiti ličinke sredozemne voćne muhe:

– prikupljanjem plodova s biljaka domaćina sredozemne voć ne muhe i zakopavanjem u roku od 24 sata te pokrivanjem slojem zemlje debljine minimalno 30 centimetara ili – prikupljanjem plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe i držanjem u hladnjačama na temperaturi od minimalno 0 °C najmanje 10 dana ili

– prikupljanjem plodova s biljaka domaćina sredozemne voćne muhe u plastične vreće i čuvanjem u zatvorenim vrećama na otvorenom najmanje 10 dana

4. omogućiti stručnjacima Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu pristup biljkama domaćinima sredozemne voćne muhe u svrhu praćenja populacije sredozemne voćne muhe.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provodi Fitosanitarna inspekcija u skladu s propisom kojim se uređuje područje biljnog zdravstva te poljoprivredna inspekcija u skladu s propisom kojim se uređuje održavanje, zaštita, korištenje namjena, naknada i raspolaganje poljoprivrednim zemljištem.

https://narodne-novine.nn.hr/eli/sluzbeni/2023/53/930/pdf

Ministarstvo poljoprivrede
Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede

Možda ti se sviđa

Crna kronika Regija

Uzeli su 44 milijuna kuna kredita, firme poslali u stečaj, novac nisu vratili

“Slobodna” mjesecima traži odgovore na pitanje o tome na koji je način, po kojim uvjetima i komu od 2002. do
Kino Metković
Kultura Regija

Metkoviću 300 tisuća kuna za kino

Ministarstvo kulture RH odobrilo je Gradu Metkoviću, tj. Gradskom kulturnom središtu Metković 300 tisuća kuna za nabavu digitalne kinoopreme za