Politika i gospodarstvo

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA: Neretvani gorljivo protiv, dopunjeni Prostorni plan ipak usvojen

14,14 sati – Nakon što je predsjedavajući intervenirao da se unatan dio odsutnih vijećnika vrati u vijećnicu kako bi se osigurao kvorum za glasovanje, uoči rasprave o prijedlogu odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana DNŽ župan je rekao:

– Mnogi bježe od ovog teškog posla a mi ćemo ga, siguran sam, dovesti uspješno do kraja – vijećnica Ana Musa ustvrdila da su Neretljani protiv termoelektrane i pitala o sudbini ostalih energetskih projekata. 

Nadovezao se Ivo Karamatić koji je ustvrdio da su neki projekti iz prijedloga dopunjenog Prostornog plana mogu biti pogubni po našu županiju: projekt Duba Stonska je vrlo štetna za razvoj kraja a zanimljivo, istodobno ga općina Ston podržava!? Imamo li pravo rentirati zdravlje građana i budućnost djece da bi nam bilo trenutačno dobro a dugoročno loše? 

Župane, nemate pravo na to! Zbog renti i kratkoročnih benefita imat ćemo dugoročno loše  posljedice! Znam što je pozadina izmjene plana. Bio sam koordinator izmjene plana i znam kakvi su bili pritisci, pa i fonda Ilirija. A rekli su nam da će se njihov plan realizirati kad-tad. To su rekli i za TE Ploče. Je li im sada došlo to „kad – tad“ ? Suština je to i da odluke nisu lake a zbog ozbiljnosti teme svi u županiji moramo postići konsenzus. Otvaramo kutiju, a hoće li biti Pandorina i što će iz nje izaći, vidjet ćemo. Volio bih da župan ima hrabrosti da kaže što je i kako je. Nadam se da se neće dogoditi da nam sa strane kroje sudbinu – emotivno je poručio Karamatić da bi reagirao saborski zastupnik Frano Matušić suglasivši se s nužnošču postizanja širokog konsenzusa: 

– Ne govorimo općenito. Sve mora dobiti zakonsku i potvrdu struke, što je župan jasno rekao!

– Govorio sam o dva projekta, Dubi Stonskoj i TE Ploče koji su pred nama – ispravio je Karamatić dio Matušićevih navoda da bi dožupanica Vučković ustvrdila kako ne treba blokirati razvojne inicijative nego ih propitivati a to se može ovim planom:

– Zašto se netko boji naroda i njegove odluke- zapitala je da bi i njoj Karamatić uzvratio da je aktualna gradska vlast Ploča izmijenila lokaciju trafostanice koja se radi i nitko je neće srušiti. TE nije pitanje Ploča nego šire zajednice, a ne može se riješiti o njoj samo na referendumu na razini Ploča nego dvaju susjednih županija – emotivno je reagirao vijećnik iz Ploča.  

Uključio se i vijećnik Ante Šendo koji je ustvrdio: Koga je opeklo, i od male se vatre boji!  Reagiramo dana mala vrata ne uđe veliki vuk a projekt zbog poljoprivrede nema budućnost na neretvanskom području ! Ako ćete zbog interesa države žrtvovati bilo koje područje, mi iz Neretve nećemo na to pristati ! Izmjene i dopune mogu ići ali je ovo u Pločama vrlo opasno. Nemojte da nekome budemo razbojnik a nekome pokopnik!

– Razumijem strahove, ali moramo razlučiti što su realne opasnosti. Izmjene nemaju nikakve veze s izrečenim. Uvjerili ste se da me ni lijevi ni desni ne mogu slomiti ili uzrujati. Država više ne podržava ciljane izmjene plana a svaka izmjena mora donijeti dugoročne procjene utjecaja na okoliš i gospodarstvo – uzvratio je župan Dobroslavić na opaske vijećnikaoko izmjena i dopupna prostornog plana DNŽ:

– Dajem vam riječ, ne pogodujemo nikome. Nema nikakvog pritiska na mene – rekao je župan da bi potom uz 22 glasa ZA i s 2 suzdržana prijedlog izmjena i dopuna bio prihvaćen.         

13,26 sati – Na prijedlog nadležnog županijskog odbora, bez rasprave i jednoglasno vijećnici su prihvatili izvješće o ispravnosti vode za piće u našojžupaniji dok je u obrazloženju izvješća Odjela za mentalno zdravlje DNŽ za 2013. rečeno da su učenicima održana 94 predavanja a 2013.godina je bila usmjerena na prevenciju u Pločama. 

U raspravi je Vanja Franić (SDP) iz Ploča ukazala na nužnu jaču suradnju i edukaciju ne samo učenika nego iroditelja kako bi lakše prepoznali problematiku neželjenih ponašanja i pojava među mladima a potom je prijedlog jednoglasno usvojen. 

Bez rasprave i izlaganja usvojeni su i prijedlog izvješča o dodijeljenim koncesijama za obavljanje javne zdravstvene službe te izvješče o mrtvozorničkoj službi.

13,17 sati – Govoreći na početku rasprave oIzradi ICT strategije Dubrovačko- neretvanske županije župan je zahvalio recenzentima te najavio apliciranje projekta širokopojasnog interneta za EU-fondove da bi o strateškim ciljevima i strategiji uopće govorio voditelj projekta u tvrtki Infocumulus Damir Šohar. Riječ je o tvrtki- autoru projekta a koja je upravo u Azerbajdžanu dobila posao realizacije velikog ICT- projekta:

–  Ako se ne potiče razvoj ICT-sektora i novih tehnologija, doći će do zaostajanja u razvoju- obrazložio je Šohar suštinu strategije koja je pisana u cilju podizanja kvalitete života građana u županiji te konkurentnosti gospodarstva pomoću informacijske i komunikacijske tehnologije. Strategija je jednoglasno usvojena.   

13,05 sati – Uz tri suzdržana glasa izglasan je prijedlog izmjena i dopuna županijskog proračuna za ovu godinu uz projekcije za 2015-16. godine.

12,48 sati– Izvršenje proračuna je prihvaćeno a data je i suglasnost na Godišnje izvješče o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2013.godinu u raspravi o kojem je vijećnik Vicko Ivančević ustvrdio kako građani sada znaju u što se troše sredstva.

12,25 sati – Kakav je odnos rashoda u odnosu na zarađena sredstva ove županije pitao je u u raspravi o izvršenju proračuna DNŽ za 2013.godinu danas žučljivo raspoloženi Ivo Karamatić dok je Davor Penić dodao: Shvaćam da je bila izborna godina te da mora doći do rebalansaali nije svrha županije da reže troškove nego stvara nove projekte!

12,12 sati – Aktualni je sat završio pitanjem vijećnika Pažina o planiranoj investiciji u općini Ston a župan je odgovorio kako je „stvar struke i Ministarstva zaštite okoliša utvrditi utjecaj planiranog turističkog kompleksa na Malostonski zaljev. Dajemo načelnu podršku izgradnji ali samo ako štiti okoliš kako ne bi doveli u pitanje našu budućnost.

12,08 sati – vjećnik Ante Šendo (HSS) je pitao što je s prometnim koridorom 5C da bi župan glede željezničkog prijevoza uzvratio da je „stav županije da se ne smije smanjivati opseg postojećih linija te smo bili za to da se željeznički prijevoz privremeno zamijeni autobusima“.

11,47 sati – vijećnik Ivo Karamatić (SDP) je ponovno pitao koji je smisao stalnih pressica i pljuvanja Vlade RH? Znate u kojoj su fazi veliki projekti u ovoj županiji a način na koji pokrećete ovu županiju su upitni i počet ćemo ići unazad. Najveće investicije su one državne, a vaša im je potpora samo deklaratorna. Kada ćete kao župan izvan stranačke stege progovoriti jer ste župan svih nas a ne voditi računa o stranačkom PR-u?

Karamatić je pitao i o sudbini Centra za gospodarenje otpadom koji je „miljama daleko od realizacije“ te pitao koja je ekonomska cijena zbrinjavanja otpada. Je li potpisan ugovor s gradovima i općinama o tome. Postoji li taj ugovor? Na ovom se pitanju pokazuje imaju li županije i općine ikakav održivi smisao. 

On je pitao i za eko-brod u Gružu koji više ne funkcionira a turisti ukazuju i „uživaju“ u nečistoći mora – rekao je Karamatić koji je nakon opomene da bude kraći i konkretniji uzvratio:

– Imun sam na opomene a župana pitam što je s tim brodom?

Odgovarajući, župan Dobroslavić je ukazao kako je Vlada RH donijela i neke izuzetno loše odluke po našu županiju te su morali održati brojne pressice u vezi aktualnih tema kao što su vlasništvo Prevlake, granice prema Crnoj Gori i BiH, autocesta, istraživanje nafte, Pelješki most… 

Centar za gospodarenje otpadom u fazi je realizacije te ćemo 2105.imati projekt i prijavu za EU-fondove a cijena za građane će biti prihvatljiva. Eko brod je u funkciji, more je lijepo i plavo i ne znam otkud vam to o zagađenju – zapitao se župan u odgovoru da bi Karamatić uzvratio kako nije dobio tražene odgovore.

11,35 sati – Vijećnik Stipe Gabrić (HSS) je upozorio na sudbinu planetarno poznatog proizvoda doline Neretve, mandarine te zamolio župana sda autoritetom inicira sastanak s načelnicima i gradonačelnicima iz doline Neretve kako bi se zaštitila mandarina i tretirali nasadi kako bi se zaštitili od posljedica voćne mušice ali i prihodi Neretvana.

– Točno je da su turizam i poljoprivreda strateške odrednice u županiji – odgovorio je župan i rekao da će DNŽ predložiti uspostavu Centra za izvrsnost mediteranskih kultura koji će pomoći u prikupljanju i korištenju sredstava EU-fondova. Prihvatio je ideju o organizaciji sastanka te naglasio da će poslati dopis ministru poljoprivrede.

Odgovor je upotpunila i zamjenica župana Marija Vučković koja se navela da Ministarstvo poljoprivrede nema drugih dodatnih sredstava do 800 tisuća kuna kojima će se tretirati mediteranska mušica.   

11,28 sati – Vijećnik Mato Franković(HDZ) je pitao župana što može reći o glasinama o „kaosu u dubrovačkoj bolnici“ te hoće li i stanovnici povijesne jezgre Grada moći koristiti turističku ambulantu unutar zidina. Treće pitanje se odnosilo na pristup plažama širom županije.

– Nemamo dovoljno podataka što se događa u bolnici iako znamo da je država podmirila dio troškova. Doznali smo da postoje problemi u komunikaciji vodstva bolnice s djelatnicima ali se nadamo da će se oni riješiti. No, nepravda je načinjena kad je sanacija bolnice uvjetovana prenošenjem upravljačkih prava na državu iako se naša županija pokazala kao dobar domaćin koji kvalitetno upravlja Općom bolnicom Dubrovnik, za koju vjerujemo kako će je država uskoro vratiti njenom osnivaču – odgovorio je župan dodajući da će se uskoro utvrditi trajni status ambulante u Gradu. 

Odgovarajući na pitanja o plažama, rekao je da je svaka intervencija na plažama koja je u suprotnosti s ugovorom o plažama nezakonita.

11,20 sati – vijećnik Teo Andrić (HDZ) pitao je župana je li istina da se naša županija ponovno, unatoč jasnom očitoivbanuju županijskih vijećnika kako to ne žele, zajedno s tri dalmatinske županije, stavlja u isto plansko područje a zanimao se i za sudbinu komunalne lučice Batala.

Andrić je zatražio i komentar vijećničkih pitanja koja su, prije skupštinske sjednice, putem e-maila procurila u javnost te je župan Nikola Dobroslavić odgovaranje počeo opaskom kako se ta glupost dogodila ali nam ipak neće naškoditi.

Župan je podsjetio na ranije izjašnjavanje vijećnika o svrstavanju u „planska područja“ a glede lučice Batala je rekao kako je Studija utjecaja na okoliš za Batalu upravo dovršena, te podsajetio kako je grad Dubrovnik voljan s dobrodošlih 15 milijuna kuna sufinancirati gradnju lučice Batale koja će s tih 15 milijuna biti znatno brže realizirana.    

11,05 sati – predsjednik Skupštine Dubrovačko– neretvanske županije Ivan Margaretić je utvrdio kako je na sjednici današnje županijske Skupštine nazočno dovoljno vijećnika koji čine kvorum te se može pravovaljano odlučivati.

Prijedlog odluke o izradi izmjena i dopuna Prostornog plana Dubrovačko– neretvanske županije te prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije za 2014. i projekcije za 2015. i 2016. godinu; kao i donošenje zaključaka o prihvaćanju Izvješća o radu Odjela za mentalno zdravlje DNŽ i prihvaćanju Izvješća o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama za 2013.godinu, davanju suglasnosti na Odluku o promjeni djelatnosti i Statutarnu odluku o izmjeni Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju “Kalos” u Veloj Luci te odlučivanje o realizaciji hidroavionskog prijevoza na području naše županije samo su neke od tema opsežnog dnevnog reda Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije koja će se danas održati u Velikoj vijećnici grada Dubrovnika.

Tekst: Dubrovački vjesnik
www.slobodnadalmacija.hr