Politika i gospodarstvo

ZAŽELI DANAS ZA BOLJE SUTRA Započela edukacija žena za poslove gerontodomaćice

U sklopu projekta ZAŽELI danas za bolje sutra II- Grad Ploče započela je edukacija u prostorijama Centra za obrazovanje Narona.

Žene zaposlene na projektu proći će program osposobljavanja za poslove gerontodomaćice. Kompetencije koje polaznice stječu završetkom programa su: prepoznati i razlikovati potrebe osoba treće životne dobi te im pomagati primjenjujući načela poštovanja integriteta i dostojanstva osobe, prilagoditi načine pripreme obroka, odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene, higijene i čišćenja (stambenog) prostora, odjeće i osobnih predmeta, prilagoditi i obavljati poslove potrebama starije osobe i uvjetima kućanstva, komunicirati na primjeren način sa starijim osobama i primijeniti pravila poslovnog bontona pri ostvarivanju suradnje s relevantnim ustanovama, primijeniti pravila zaštite na radu i pružanja prve pomoć.

Trajanje programa je 160 sati.


Ukupna vrijednost projekta je 2.783.400,00 kn.

Intenzitet potpore:  Europski socijalni fond (85%) i Državni proračun Republike Hrvatske (15%)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.