Politika i gospodarstvo

ZAŠTITA BILJA Dopuštena upotreba Mospilana u nasadima agruma, kupusnjača i lubenica

Ministarstvo poljoprivrede uvažilo je zahtjev Udruge proizvođača agruma i povrća Neretvanska mladež iz Opuzena za proširenje registracije sredstava za zaštitu bilja za male namjene na temelju Uredbe EU parlamenta i Vijeća o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja. Riječ je o proširenju registracije sredstva za zaštitu bilja Mospilan 20 SG.

Mospilan je sistemični insekticid koji se primjenjuje na agrumima (naranča, mandarina, limun, grejp) za suzbijanje lisnih uši. Sredstvo se primjenjuje u početku napada štetnika u proljeće od stadija bubrenja pupova do kraja cvatnje. Može se primijeniti dva puta u vegetaciji u razmaku od 14 dana.

Također se primjenjuje u nasadima kupusa, cvjetače i brokule za suzbijanje lisnih uši i kornjaša te u nasadima lubenica sa najmanjim razmakom od sedam dana između primjene uz poštivanje karence od 21 dan za kupusnjače i 14 dana za agrume, prenosi Dubrovački vjesnik.