Politika i gospodarstvo

Zapostavljeno povezivanje Luke Ploče sa zaleđem

Prema pisanju Dubrovačkog vijesnika, položaj i planirani razvoj luke Ploče prema nacrtu Strategije pomorskog razvitka Hrvatske bila je i tema posljednje sjednice Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče. Iako rasprava o ovoj temi nije bila predviđena dnevnim redom, na inzistiranje Marije Vučković, uvrštena je rasprava o Strategiji.

Nakon toga je članica UV Vučković izvijestila nazočne o tijeku javne rasprave o nacrtu strategije koja traje do 27.srpnja 2014. godine, izvršenom javnom uvidu u Zagrebu, te navela nekoliko ozbiljnih primjedbi na nacrt strategije, a u vezi s lukom Ploče.

Njezine primjedbe su vezane za razvojne probleme koje bi luci Ploče mogla prouzročiti činjenica da koridor Vc nije dio osnovne, već sveobuhvatne TEN-T mreže iz čega proizlazi da koridor Vc nije među prioritetima za financiranje do 2030. godine putem CEF-a (Connecting European Facilities – osnovno sredstvo financiranja prometne infrastrukture). Vučković je naglasila da to ne znači da pravac nije moguće financirati putem drugih strukturnih i investicijskih instrumenata EU-a, te da u tom smislu treba kao mjeru u strategiji zahtijevati i opis takvih mogućnosti, uz poticanje prekogranične suradnje na razvoju pravca.


„Dignute ruke“ od hrvatskoga juga i luke Ploče

Kako u samoj Strategiji piše, područje Sjevernog Jadrana karakteriziraju povoljniji gospodarski, prometni i demografski trendovi, stoga je potrebno uložiti dodatan napor za gospodarski, prometni i demografski, odnosno sveobuhvatni napredak juga Hrvatske, a ne strategijom jednostavno „dignuti ruke“ od hrvatskog juga i luke Ploče i dopustiti daljnje stvaranje jaza u gospodarskim pokazateljima i naseljenosti između sjevera i juga, na štetu juga. Brojni su alternativni putevi ostvarivanja strateških ciljeva na cijelom području Hrvatske, pa ih valja barem nastojati pobrojati. To svakako uključuje i izgradnju Pelješkog mosta, projekt od najveće važnosti za povezivanje unutar DNŽ, Hrvatske i Europske Unije, koju sadašnji nacrt, nažalost, ne prepoznaje u dovoljnoj mjeri i tek navodi kao jednu od mogućnosti, unatoč tome što je studija prediizvedivosti pokazala da se radi o najboljem rješenju za takvo povezivanje.

Sljedeća primjedba Marije Vučković odnosi se na podcilj poboljšanja dostupnosti teretnog prometa unutar Republike Hrvatske, iz kojeg je opet isključena luka Ploče. Radi se o teretnoj luci od presudne važnosti za BiH, no to ne znači da ne treba poticati njezin razvoj i povezanost s drugim prometnim točkama unutar Hrvatske; mogućnost takve povezanosti proizlazi iz aktualnog pisanja Strategije jadransko-jonske makroregije koja bi mogla potaknuti završetak izgradnje jadransko-jonskog cestovnog pravca, što bi pozitivno utjecalo na povećanje prometa preko luke Ploče i njezinu smanjenu ovisnost o strateškim planovima i gospodarskim oscilacijama u BiH. Nevjerojatno je da, u danima kad se izrađuje nacrt strategije jadransko-jonske makroregije od strane Europske Unije, izrađivača hrvatske prometne strategije niti ne spominje nastavak izgradnje autoceste od Ploča do Dubrovnika.

Pločama rasuti i kontejnerski tereti

Još jedan od ključnih nedostataka strategije je predviđena specijalizacija luke Ploče na luku za rasute i kontejnerske terete. Takva specijalizacija ne odgovara luci Ploče zbog predvidivog otežanog financiranja koridora Vc kojim bi se trebao prevoziti takav teret, kao i zbog nejasnog tržišta (stanje industrije u BiH). Razumijevajući potrebu specijalizacije luka i uviđajući važnost Projekta integracije transporta i trgovine koji obuhvaća ulaganja u kontejnerski terminal i terminal za rasute terete, u sadašnjim uvjetima potrebno je da se luka Ploče predvidi kao univerzalna i da se uz rasute i kontejnerske terete posebno spomenu tekući tereti za koje postoji izglednije tržište, mogućnost otpremanja i na unutarnjem i na međunarodnom tržištu. Dodatno, Luka Ploče ima svu tehničku dokumentaciju, potvrdu glavnog projekta i zainteresirane partnere za izgradnju novog terminala tekućih tereta, navodi Vučković.

Predsjednik Upravnog vijeća Lučke uprave Ploče Dražen Ivanušec je nakon izlaganja Marije Vučković naglasio da svaki građanin može uputiti samostalno primjedbe na strategiju pa je to sugerirao i njoj. Vučković je odgovorila da će to svakako učiniti, no smatra potrebnim slanje primjedbi i od strane ovlaštenih tijela Lučke uprave Ploče, koje je zaduženo za upravljanje pomorskim dobrom i razvojna pitanja luke Ploče, nakon čega je i dogovorena suradnja svih članova UV na ovom pitanju.

„Iz medijskog istupa ravnateljice Rathman očito je da moje sugestije smatra dobrodošlim, jer su nerke do njih prilično točno prenesene, pa se nadam i njihovom prihvaćanju od strane nadležnog ministarstva“, izjavila je Vučković.

Ante Šunjić

dubrovacki.hr