Politika i gospodarstvo

U prostorijama Lučke uprave Ploče zaključen Ugovor za izgradnju zaštitnih građevina Zone 4 (điga)

Nakon provedenog natječajnog postupka prema pravilima Svjetske banke za obnovu i razvitak, u Lučkoj upravi Ploče 29. travnja 2014. godine zaključen je Ugovor sa društvom NERETVANSKI SLIV d.o.o. iz Opuzena za izgradnju zaštitnih građevina Zone 4 (điga). Vrijednost radova je 7.667.805,00 kuna s uključenim PDV–om, a rok izvođenja je 7 mjeseci.

Predviđeni radovi uključuju: čišćenje i pripremu terena, trasiranje i pripremu pristupne ceste, trasiranje linije nasipa, izvedbu nasipa prema specifikacijama (glavnom projektu), geodetska i batimetrijska snimanja te sve ostale manje zahvate.

Ovaj je projekt komponenta velike projektne cjeline Integracije trgovine i transporta u sklopu koje je već pušten u promet Kontejnerski terminal. Od projekata čiji je nositelj Lučka uprava Ploče u fazi realizacije su infrastruktura Terminala za rasute terete i Ulazni kompleks, a uskoro se očekuje i ugovaranje radova na rekonstrukciji glavne lučke ceste u vrijednosti oko 10,8 milijuna kuna, kao i radova na dogradnji lučkog instalacijskog sustava.


ppa.hr