Politika

TUNEL U STABLINI: Počinje sanacija, rok za završetak radova 75 dana

Kreće se u sanaciju tunela u Stablini, napisao je to danas pločanski gradonačelnik na svojim stranicama.


Grad Ploče zaprimio je Obavijest o izdanim potvrdama projekta Sanacije zapadnog tunela u Stablini koji je izrađen na razini glavnog i izvedbenog projekta. Prikupljene potvrde su, uz osigurana sredstva u Proračunu za 2021. godinu i provedeno prethodno savjetovanje, preduvjet za pokretanje postupka javne nabave za odabir najpovoljnijeg izvođača radova. Objavljeno je i prethodno savjetovanje u trajanju 5 dana nakon kojeg će biti objavljena javna nabava s rokom dostave ponuda od 21 dan.

Otvaranje ponuda je javno i nakon istog slijedi donošenje Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, koju je zbog rokova za žalbu i eventualne dostave dodatne dokumentacije, moguće donijeti 15. dan po otvaranju ponuda. Ukoliko bude više ponuditelja, protekom roka mirovanja u trajanju 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru, s najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o izvođenju radova.

Kada se zbroje rokovi, počevši od danas, do sklapanja Ugovora o izvođenju radova predstoji vremenski period od ukupno 56 dana, pod pretpostavkom da na Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ne bude izjavljena žalba nekog od preostalih možebitnih ponuditelja. Rok izvršenja radova sanacije tunela, nakon uvođenja odabranog najpovoljnijeg ponuditelja u posao, je 75 kalendarskih dana.

“Već desetljećima svi željno iščekujemo sanaciju tunela u Stablini koji je izgrađen još davne 1935. godine. Do trenutka kada ćemo imati funkcionalan i siguran tunel ne dijele nas više desetljeća ili godine – tunel će biti saniran za nekoliko mjeseci” – izjava je gradonačelnika Krstičevića.

Grad Ploče je u prethodnom razdoblju izvršio reviziju projekta u svrhu ostvarenja optimalnog rješenja, uvažavajući u prvom redu sigurnosne elemente, a čemu je prethodio detaljan vizualni pregled u cilju utvrđivanja i klasificiranja trenutnog stanja tunelske cijevi. Projektantski ured Centar Građevinskog fakulteta d.o.o. u Zagrebu je Gradu Pločama isporučio projektnu dokumentaciju na razini glavnog i izvedbenog projekta u studenom 2020. godine nakon čega je pokrenuta procedura prikupljanja potvrda na projektnu dokumentaciju.

Sanacija tunela će se u tehničkom smislu provesti na način da se mlazni beton, kojim će se zapuniti i veće šupljine u svodu tunela, izvodi po obodu tunela prilikom čega će se, na dijelovima na kojima je potrebno, ugraditi i savijena armatura. Prethodno će se strojnim putem, tj. vodom pod visokim pritiskom skinuti postojeći trošni sloj stijene, kao i stršeći dijelovi stijena, u svrhu čišćenja podloge kako bi se osigurala što bolja prionjivost mlaznog betona koji se nanosi na tako pripremljenu podlogu.

Osim podložnog mlaznog betona u debljini od 10 cm (s ugrađenom armaturnom mrežom između dva sloja), sanacija uključuje i nanošenje špricane hidroizolacije u debljini od 5 mm te završnog sloja mikroarmiranog mlaznog betona u debljini od 5 cm. Podložni sloj mlaznog betona, osim što služi kao podloga za hidroizolaciju, ujedno sprječava daljnje trošenje, a time i smanjenje čvrstoće stijenske mase u tunelu.

Drenažni sustav, tj. prikupljanje procjednih voda, će se izvesti procjednicama koje su u naravi perforirane PVC cijevi promjera 50,00mm ugrađene u pripremljene rupe u bokovima tunela, svaka 2,00m uzdužno. Osim projektom predefiniranih položaja procjednica, izvođač će zajedno s nadzornim inženjerom i projektantom na temelju zatečenog stanja, definirati položaje eventualnih dodatnih procjednica. Tako prikupljena voda će se betonskim kanalicama s lijevano željeznim rešetkama, koje će biti ugrađene duž obje strane tunela, dovesti do revizijskog okna i spojiti na postojeću odvodnju.

Po završetku radova sanacije tunela, na svod će se ugraditi nova LED rasvjetna tijela čime će se postići dodatni pozitivni efekti za sigurnost pješaka i sigurnost prometovanja vozilima.

Karakteristične detalje iz Izvedbenog projekta, koje smo preuzeli sa službene stranice Gradonačelnika, možete pogledati u grafičkim prilozima u nastavku.

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni