Politika

SECURE Zajednički monitoring zaslanjenja vode i tla u dolini Neretve

Višegodišnji monitornig zaslanjenja vode i tla u dolini Neretve nastavlja se i kroz projekt SeCure (Saltwater intrusion and climate change: monitoring, countermeasures and informed governance), kojega će zajednički provoditi Regionalna agencija DUNEA i Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, piše Dubrovački vjesnik. 

Riječ je o nastavku praćenja zaslanjenosti poljoprivrednih površina na području doline Neretve te o nastavku razvoja mjera za povećanje produktivnosti poljoprivrednog zemljišta i poboljšanja stanja ekosustava.

Cilj projekta SeCure je povećati trajnost i prenosivost predloženih rješenja, kao i podići svijest o kontaminaciji slane vode kod mladih generacija, lokalnih dionika i znanstvene zajednice.


Projekt kapitalizira rezultate tri Interreg V-A Italija-Hrvatska projekta – MoST, Asteris i Change We Care na temelju kojih će se provesti duža razdoblja testiranja i praćenje učinkovitosti mjera za smanjenje koncentracije soli na pilot području. Ideja projektnih aktivnosti je informirati dionike i donositelje odluka o novim pristupima za minimiziranje negativnih učinaka prodora morske vode u obalna poljoprivredna područja, te povećati razinu pripremljenosti za klimatske promjene i njihov učinak. SeCure će u narednom periodu pratiti i procjenjivati učinkovitost provedenih protumjera u pogledu kvalitete vode i poljoprivredne produktivnosti, a usporedba i integracija različitih iskustava koja dolaze iz spomenuta tri projekta omogućit će nadogradnju smjernica koje su prethodno razvijene na lokalnoj razini. Planirano trajanje projekta je do srpnja 2023. godine.

Uz Regionalnu razvojnu agenciju Dubrovačko-neretvanske županije DUNEA i Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, u projektu sudjeluju partneri iz Italije: Sveučilište u Padovi, Nacionalno vijeće za istraživanja (CNR) i Regija Veneto te iz Hrvatske Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu kao i Hrvatske vode.

Projekt je vrijedan 600.000 eura i ugovoren je u sklopu programa Interreg Italy – Croatia uz stopu sufinanciranja bespovratnih sredstava od 85 posto. Proračun Regionalne agencije DUNEA iznosi 57.142,86 eura.

Možda ti se sviđa

Politika

PROMJENA VLASTI – PREDUVJET NAPRETKA

Jednostranački sustav gospodarstvo u Pločama je doveo do potpunoga kolapsa – ističu predstavnici HNS-a, HSLS-a i LS-a – Unatoč pozivima,
RO-RO terminal
Politika

INVESTICIJSKI ZAHVAT LUČKE UPRAVE PLOČE: Putnički i teretni terminal

U okviru opsežnih investicijskih aktivnosti koje Lučka Uprava Ploče provodi značajno mjesto pripada gradnji suvremenog RO-RO terminala za međunarodni teretni