Politika i gospodarstvo

REAKCIJA – Lučka uprava Ploče: Neistinite tvrdnje HDZ-a da trpimo milijunske gubitke

Lučka uprava Ploče, na čelu s ravnateljicom dr. sc. Dešom Rathman, uputila je danas zahtjev za ispravkom netočnih i nepotpunih informacija.

Lučka uprava Ploča opovrgnula je prozivke dubrovačko-neretvanskoga HDZ-a kako njihov projekt Integracije, trgovine i transporta (ITT) zbog lošeg vodstva kasni 20 mjeseci te je poručila da je on usmjeren prema uspješnoj realizaciji u skladu sa svim rokovima.

Reagiranje je vezano za ovotjednu konferenciju za medije županijskog HDZ-a o radu Lučke uprave Ploče. Prenosimo priopćenje:


1. Neistinite su tvrdnje kako Projekt Integracije, trgovine i transporta zbog lošeg vodstva kasni 20 mjeseci te kako se dovodi u pitanje njegova realizacija, kako stoji u članku

Organiziranim i stručnim poslovanjem, otklonjeni su svi zatečeni nedostaci Projekta Integracije, trgovine i transporta (dalje: Projekta ITT) te se osigurala kvalitetna izvedba projekta.
Naime, Ugovor za izgradnju infrastrukture projektne komponente, Terminala za rasute terete u luci Ploče, zaključen 29.3.2012. od strane Lučke uprave Ploče i poslovne zajednice Cyes Infrastructure i Viadukt d.d., predvidio je rok završetka 29.6.2014. Ugovoreni rok produžio se u tri navrata uz odobrenje Svjetske banke i po opravdanim osnovama, koje su vezane za racionalizaciju. Upravo je produljenje rokova bilo presudno za opstanak Projekta u cjelini.
Osnove za produženje ugovorenog roka izgradnje su kako slijedi:
-Izmjena broja željezničkih kolosijeka unutar lučkog područja radi usklađivanja sa stvarnim potrebama poslovanja koncesionara
– Izrada projektne dokumentacije katodne zaštite konstrukcije pristana, koju je upravljačka struktura Lučke uprave Ploče iz vremena pripreme i ugovaranja izgradnje infrastrukture Terminala za rasute terete isključila iz ugovornog troškovnika. Riječ je o komponenti nužnoj za zaštitu čeličnih konstrukcija, a njena naknadna izvedba bila bi višestruko skuplja i kompleksnija.U interesu projekta, Lučka uprava Ploče odlučila je pristupiti pripremi i izvođenju tih dodatnih radova
– Dovršetak dijelova infrastrukture nužnih za prihvat opreme za manipulaciju rasutim teretima što je u skladu s Ugovorom o koncesiji (čl. 7.1.) i preduvjet za operabilnost i funkcionalnost terminala. Lučka uprava Ploče u bliskoj suradnji s koncesionarom, uspijeva pripremiti uvjete nužne za završetak svih radova prije isteka ugovora o zajmu zaključenog sa Svjetskom bankom (31.12.2015.).

2. Neistinita je tvrdnja kako Lučka uprava Ploče trpi milijunske gubitke zbog kašnjenja Projekta (u članku se spominje iznos od 10 milijuna eura), kao i zbog plaćanja vanjskog konzultanta, čija se stručnost dovodi u pitanje na način da ga se navodi kao uzrok dodatnih izvođenja radova

Dapače, Lučka uprava Ploče, uz sve dodatne radove i angažmanom vanjskog suradnika, ne trpi dodatne troškove. Naprotiv, bilježi višemilijunsku uštedu, u odnosu na ukupni ugovoreni iznos za Projekt ITT.
Izvođenje dodatnih radova nije ni u kakvoj vezi s angažmanom vanjskog konzultanta za ulogu voditelja projekta. Lučka uprava Ploče odabrala je gosp. Sinišu Radakovića za voditelja projekta, s obzirom na njegove izuzetne reference, od kojih je najznačajnija vođenje projekta i stručni nadzor nad uspješno završenom izgradnjom Kontejnerskog terminala Brajdica u Rijeci. Angažman vanjskog konzultanta, temeljio se na preporuci Svjetske banke s obzirom na brojne do tada uočene nedostatke. Okolnosti koje su dovele do produženja roka opisane su u prethodnim točkama. I uz navedena produženja, Projekt je sa svim komponentama na najboljem mogućem putu ka realizaciji do kraja 2015. godine, do kada su dostupna sredstva kredita Svjetske banke (31.12.2015).

Što se tiče troška, postignuta je racionalizacija što je omogućilo usmjeravanje slobodnih sredstava na dodatnu infrastrukturu od cca 25 milijuna kuna, izvođenje katodne zaštite te niz drugih pozitivnih elemenata, a sve ispod ugovorenog iznosa. Svojim aktivnostima voditelj projekta ostvario je značajne uštede na Projektu čime je već višestruko pokrio troškove i svog angažmana, te unatoč kriznim fazama Projekta, odgovornim i stručnim vođenjem doveo do toga da Projekt ITT danas ide ka uspješnoj realizaciji.

3. Zaključak i pretpostavka kako će Svjetska banka izaći do kraja 2015. godine iz Projekta, a on neće biti gotov, neutemeljeni su i neistiniti.

Radovi na ITT Projektu, a koji su u direktnoj nadležnosti i pod utjecajem Lučke uprave Ploče, trenutno su u fazi sigurne realizacije do kraja 2015. Svjetska banka detaljno prati Projekt, zadovoljna je njegovim razvojem, što je potvrđeno prilikom nedavne posjete Lučkoj upravi Ploče, kao i na posljednjem sastanku, održanom 16.6. 2015. u Ministarstvu financija RH. Tvrdeći suprotno, vidljivo je kako je riječ o proizvoljnoj i pogrešnoj interpretaciji s ciljem izazivanja umjetne krize Projekta ITT, ignorirajući pri tom javni interes, posebno jer je riječ o investiciji vrijednoj oko milijardu kuna i od izrazitog značaja, ne samo za luku Ploče i njen budući razvoj, već i za šire okruženje “ ocjenjuje u priopćenju pločanska Lučka uprava.